Đăng Ký Lại Phương Tiện Khi Chủ Phương Tiện Đổi Trụ Sở Sang Tỉnh Khác

Đăng Ký Lại Phương Tiện Khi Chủ Phương Tiện Đổi Trụ Sở Sang Tỉnh Khác
Đăng Ký Lại Phương Tiện Khi Chủ Phương Tiện Đổi Trụ Sở Sang Tỉnh Khác

Hiện nay, việc các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đổi trụ sở sang tỉnh được thực hiện ngày càng nhiều. Việc chuyển trụ sở như vậy đã kéo theo việc các phương tiện thuộc quyền sở hữu của đối tượng này cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi. Sau đây, ACC sẽ tư vấn rõ hơn cho các bạn những vấn đề liên quan đên “Đăng ký lại phương tiện khi chủ phương tiện đổi trụ sở sang tỉnh khác

 

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;
 • Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 • Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2. Đối tượng thực hiện thủ tục đăng ký lại phương tiện khi chủ phương tiện đổi trụ sở sang tỉnh khác

Tổ  chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện. (trừ phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè ).

 • Đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm: phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người.
 • Đối với phương tiện phải đăng ký thuộc diện đăng kiểm: phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính từ 5 sức ngựa trở lên hoặc có sức chở tử 5 người trở lên.

3. Chuẩn bị hồ sơ thực hiện đăng ký lại phương tiện khi chủ phương tiện đổi trụ sở sang tỉnh khác

 • Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện
  • Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu;
  • 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
  • Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợpđăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó.
 • Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thủ tục đăng ký lại phương tiện khi chủ phương tiện đổi trụ sở sang tỉnh khác

Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện có thẩm quyền.
  • Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.
  • Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện thực hiện đăng ký phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý.
  • Cấp xã, phường, thị trấn: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; Tổ chức quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.

Bước 2: Giải quyết TTHC:

 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký lại phương tiện khi chủ phương tiện đổi trụ sở sang tỉnh khác

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;
 • Cơ quan phối hợp: Cơ quan đăng ký phương tiện.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận