Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả (Thủ tục 2020)

logo accACC
ACC Group
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tình trạng xâm phạm tác quyền, khai thác kinh doanh và thu lợi sản phẩm trí tuệ của người khác vẫn đang diễn ra hằng ngày tại nước ta. Để bảo vệ cho những sản phẩm trí tuệ được sử dụng đúng đối tượng và mục đích thì chủ sở hữu nên đăng ký bản quyền tác giả cho các tả phẩm của mình để tránh cho các đối tượng xấu sử dụng sai mục đích.

Tuy nhiên, thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả  lại rất khó cho nên gây nhiều khó khăn cho người sử dụng. Vì thế, công ty Luật ACC có dịch vụ hỗ trơ khách hàng đăng ký bản quyền tác giả với chi phí rẻ.

Bài viết dưới dây công ty Luật ACC sẽ giới thiệu đến cho bạn các thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả và dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại công ty chúng tôi. Mời các bạn tham khảo.

1. Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) thí dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh.

Quyền tác giả bao gồm những quyền cụ thể mà pháp luật trao cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm về việc đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm và trình khai thác tác phẩm. Để bảo vệ cho các tác phẩm của mình không bị sao chép sử dụng trái phép. Ví dụ bạn viết sách và bị một cơ sở khác lấy sách để phân phối trái phép thì cách tốt nhất bạn nên đăng ký bản quyền sách để bảo vệ sản phẩm của mình.

Sau khi đăng ký bản quyền tác giả bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quyên đăng ký quyền tác giả. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp. Trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ có ghi nhận các thông tin về nhân thân của (các) tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, tên tác phẩm, loại hình tác phẩm và ngày đăng ký của tác phẩm. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định thời điểm tác giả đã hoàn thành tác phẩm và đã có nộp bản lưu ở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bảo hộ bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả, gồm:

Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả;

Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền;

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nêu trên là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;Tác phẩm báo chí;Tác phẩm âm nhạc;Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc;Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

3. Quy trình đăng ký bản quyền tác giả

3.1. Người nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác ví dụ như các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, các văn phòng luật sư, công ty luật, các luật sư để nộp đơn Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.

Việt Nam đã là thành viên của Công Ước Bern về quyền tác giả, quyền liên quan. Vì vậy, các cá nhân, pháp nhân, tổ chức nước ngoài là thành viên của Công ước Bern cũng có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

Vậy đăng ký bản quyền tác giả ở đâu? đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả.

3.2. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả được cung cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn

Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Thủ tục Đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, ngoài chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu nằm trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả;

Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản;

Trường hợp 2: Người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

03 bản mẫu tác phẩm gốc;

01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty;

01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

4. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất hồ sơ sau:

Giấy tờ tùy thân của tác giả: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật.

Các giấy tờ liên quan hồ sơ đăng ký bản quyền tác giar (nếu có)

5. Quy trình đăng ký bản quyền tác giả của ACC

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề mà khách hàng đang gặp phải; chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho khác hàng, giúp khách hàng nắm bắt được thông tin cục thể nhất.

Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không; giá của dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại ACC cam kết là mức phí phù hợp nhất và cạnh tranh nhất.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;

Khách hàng cung cấp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và bàn giao cho khách hàng;

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

6. Công ty Luật ACC có hỗ trợ việc đăng ký bản quyền tác giả

Hiện nay có rất nhiều các công ty luật, văn phòng luật có hỗ trợ việc đăng ký bản quyền tác giả tuy nhiên công ty luật ACC luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho khách hàng vì chúng tôi có những lý do sau:

–   Kinh nghiệm: đây là điều tiên quyết để ACC trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả nói riêng và đăng ký sở hữu trí tuệ nói chung. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký bản quyền tác giả. Vì vậy, chúng tôi tin chắc rằng nếu bạn đang có bất kỳ vướng mắc nào hoặc muốn được hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tuyệt đối.

–   Chi phí hợp lý: Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng lên đầu vì chúng tôi biết rằng để có thể trở thành những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đăng ký bản quyền tác giả là niềm tin. Vì thế, chúng tôi hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả với mức phí ưu đãi và cạnh tranh nhất

–   Uy tín: chúng tôi cam kết rằng sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của công ty luật ACC chúng tôi sẽ không ép buộc khách hàng sử dụng bất kì dịch vụ nào của chúng tôi nhằm trục lợi như các công ty khác.

Bài viết trên đây công ty luật ACC đã đưa đến cho bạn các thông tin về đăng ký bản quyền tác giả. Nếu bạn có bất kỳ thắc mặt hoặc khó khăn nào hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook, zalo hoặc hotline chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn 24/7. ACC xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ dịch vụ pháp lý từ công ty Luật ACC trong suốt thời gian qua.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận