Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm (Thủ tục 2020)

Đăng ký bản quyền phần mềm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả/chủ sở hữu bản quyền phần mềm đó. Bài viết hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, mời các bạn tham khảo.

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm
Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

1. Phần mềm (chương trình máy tính) là gì?

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

2. Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Tại sao phải đăng ký bản quyền? Chi phí đăng ký có đắt không? Mời Quý đọc giả theo dõi bài viết Đăng ký bản quyền sản phẩm

3. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết Đăng ký nhãn hiệu: Quy trình, thủ tục đăng ký mới nhất 2022  của Công ty Luật ACC chúng tôi để nắm được thông tin chi tiết về việc đăng ký nhãn hiệu.

4. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm
Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

5. Quyền tác giả đối với phần mềm

 • Chương trình máy tính là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.
 • Quyền tác giả đối với phần mềm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

6. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

7. Quyền tài sản

 • Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:
  • Làm tác phẩm phái sinh;
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  • Sao chép tác phẩm;
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.
 • Các quyền trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

8. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm

 • -Các quyền sau đây được bảo hộ vô thời hạn:
  • Quyền đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Các quyền được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết:
  • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Quyền tài sản

9. Hồ sơ đăng ký

Trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định);
 • Giấy cam đoan của tác giả về tác phẩm và nội dung có trong tác phẩm;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (công chứng);
 • 02 Bản in trên giấy A4 nội dung phần mềm;
 • 02 Bản ghi đĩa CD nội dung phần mềm;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác (nếu phần mềm máy tính là thành quả sáng tạo của nhiều người).

Trường hợp tác giả là cá nhân, chủ sở hữu là pháp nhân/ tổ chức

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định);
 • Giấy cam đoan của tác giả về tác phẩm và nội dung có trong tác phẩm;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (công chứng);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (công chứng);
 • Cơ sở phát sinh quyền sở hữu: Hợp đồng thuê thiết kế/Quyết định giao nhiệm vụ hoặc các giấy tờ khác;
 • 02 Bản in trên giấy A4 nội dung phần mềm
 • 02 Bản ghi đĩa CD nội dung phần mềm;
 • Các giấy tờ liên quan (nếu có).

10. Nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm sẽ được nộp, thụ lý, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận bởi Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch).

11. Thời hạn giải quyết

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.
 • Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

12. Phí, lệ phí

Đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000VNĐ/Giấy chứng nhận.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (662 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo