Dịch Vụ Đại Diện Trong Tố Tụng Hành Chính (Cập Nhật Năm 2020)

Công ty ACC cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ đại diện tố tụng hành chính cập nhật mới nhất năm 2020 với các kiến thức pháp luật về người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Dịch Vụ Đại Diện Trong Tố Tụng Hành Chính
Dịch Vụ Đại Diện Trong Tố Tụng Hành Chính

Tố tụng hành chính là một phương thức giải quyết tranh chấp hành chính. Khi tham gia tố tụng vụ án hành chính, bên cạnh yêu cầu xem xét tính hợp pháp của quyết định, hành vi hành chính, người khởi kiện có thể đưa ra yêu cầu bồi thường, giải quyết quan hệ về tài sản liên quan.

Với đặc thù về đối tượng, tính chất vụ việc, người khởi kiện cần nhận được sự hỗ trợ pháp lý hoặc nhờ đại diện tham gia tố tụng vụ án hành chính nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

1. Đại diện trong tố tụng hành chính

Tố tụng hành chính là toàn bộ hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước và tổ chức trong việc giải quyết vụ án hành chính, cũng như trình tự do pháp luật quy định đối với việc khởi kiện, thụ lý, giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

1. Người đại diện trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 60 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Theo đó, người đại diện trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

Người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

2. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính có thể là một trong những người sau đây, trừ trường hợp người đó bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật:

 1. a) Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 2. b) Người giám hộ đối với người được giám hộ;
 3. c) Người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 4. d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do được bổ nhiệm hoặc bầu theo quy định của pháp luật;
 5. đ) Những người khác theo quy định của pháp luật

3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.

Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia tố tụng hành chính thì các thành viên có thể ủy quyền cho một thành viên hoặc người khác làm đại diện tham gia tố tụng hành chính.

Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện theo quy định của Luật này.

4. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của đương sự mà mình là đại diện.

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Những người sau đây không được làm người đại diện:

 1. a) Nếu họ là đương sự trong cùng một vụ án với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;
 2. b) Nếu họ đang là người đại diện trong tố tụng hành chính cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ án.
 3. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án; công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an không được làm người đại diện trong tố tụng hành chính, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

2. Công ty ACC cung cấp dịch vụ Đại diện tham gia tố tụng hành chính, bao gồm

 • Tư vấn pháp luật về hoạt động tố tụng hành chính; nhận diện loại tranh chấp, xác định nguyên nhân, nguồn gốc tranh chấp, cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn trình tự, thủ tục, tòa có thẩm quyền giải quyết tranh chấp; dự kiến thời gian theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn các nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền thực hiện đại diện tham gia tố tụng vụ án hành chính.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoặc thay mặt khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp; liên hệ với các cá nhân, tổ chức thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp; liên hệ làm việc với các cơ quan liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, thay mặt khách hàng nộp đơn khởi kiện; khiếu nại các vấn đề liên quan đến nộp và nhận hồ sơ khởi kiện, thay mặt khách hàng đóng tạm ứng án phí.
 • Theo dõi quá trình thụ lý, giải quyết vụ án; đưa ra yêu cầu đảm bảo giải quyết vụ án đúng tiến độ, thời gian theo quy định.
 • Tư vấn, tham gia hòa giải, đàm phán, thương lượng tại tòa án; đưa ra yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 • Tham gia phiên tòa với tư cách người đại diện hoặc luật sư bảo vệ quyền lợi khách hàng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự; đại diện khách hàng đưa ra các yêu cầu, bảo vệ quyền lợi trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Theo dõi kết quả giải quyết tranh chấp; đưa ra các biện pháp đảm bảo thi hành quyết định giải quyết tranh chấp.
 • Trên đây là nội dung tư vấn của công ty ACC về Người đại diện trong tố tụng hành chính. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận