Mở cửa hàng quần áo có cần giấy phép kinh doanh không?

logo accACC
Nguyen Vi

Với việc đem lại lợi nhuận lớn và nhanh, việc buôn bán quần áo đang là lĩnh vực được sự quan tâm của nhiều đối tượng. Và một trong những thắc mắc của các cá nhân, tổ chức là khi mở cửa hàng quần áo có cần giấy phép kinh doanh không?

1.Mở cửa hàng quần áo có cần giấy phép kinh doanh?

Theo quy định của pháp luật về các trường hợp cá nhân hoạt động thương mại không phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP bao gồm những cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại như: Buôn bán rong (buôn bán dạo); buôn bán vặt; bán quà vặt; buôn chuyến; đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác; … Như vậy, đặc điểm chung của những hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh là những ngành, nghề nhỏ lẻ, không có địa điểm kinh doanh cố định, lợi nhuận nhỏ, không đáng kể và Nhà nước không quản lý cũng không ảnh hưởng đến nền kinh tế. Căn cứ vào quy định pháp luật trên, có thể xác định mở cửa hàng quần áo có cần đăng ký kinh doanh.

2.Hình thức đăng ký kinh doanh của cửa hàng quần áo

Do mô hình cửa hàng quần áo thường là nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít, nên theo kinh nghiệm đăng ký kinh doanh của Công ty Luật ACC, khi mở cửa hàng quần áo nên đăng ký kinh doanh theo hình thức đăng ký hộ kinh doanh.

Nếu trong trường hợp, các cá nhân, tổ chức muốn mở chuỗi cửa hàng quần áo với số lượng nhiều, quy mô lớn, vốn đầu tư cao, thì Công ty Luật ACC khuyên Quý khách hàng nên đăng ký kinh doanh theo hình thức đăng ký doanh nghiệp.

3.Thủ tục đăng ký kinh doanh của cửa hàng quần áo theo hình thức đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3.1. Điều kiện về chủ hộ kinh doanh và thành viên hộ kinh doanh để thành lập cửa hàng quần áo

Theo Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các cá nhân muốn mở cửa hàng quần áo thông qua thành lập hộ kinh doanh cần đáp ứng một số điều kiện sau:

– Cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

– Cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.2. Điều kiện về cửa hàng quần áo để thành lập hộ kinh doanh

Về tên hộ kinh doanh cửa hàng quần áo:

Tên hộ kinh doanh bao gồm 2 thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng của hộ kinh doanh. Và Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng đã quy định một số lưu ý khi đặt tên hộ kinh doanh như sau:

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

– Không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

– Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Về ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cửa hàng quần áo:

Khi mở cửa hàng kinh doanh quần áo thì có thể đăng ký một số ngành nghề liên quan như sau:

– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh .

– 4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh.

3.3. Hồ sơ, trình tự thành lập cửa hàng quần áo theo hình thức thành lập hộ kinh doanh

Để chuẩn bị thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, chi tiết như sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT với các nội dung chính như thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ kinh doanh như họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, giấy tờ pháp lý, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc; tên của hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh, vốn kinh doanh,…;

(2) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ kinh doanh (chính là bản sao có công chứng của Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu,…);

(3) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

(4) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau đó, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh (cụ thể là Phòng tài chính- kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có). Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4.Thủ tục đăng ký kinh doanh của cửa hàng quần áo theo hình thức doanh nghiệp

4.1. Điều kiện về chủ thể thành lập cửa hàng quần áo theo hình thức doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thương nhân muốn mở cửa hàng quần áo thông qua việc thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau:

– Cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

– Cá nhân không thuộc trường hợp không được thành lập doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như cán bộ, công chức, viên chức, thành phần thuộc lực lượng vũ trang; người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

4.2. Điều kiện về cửa hàng quần áo để thành lập doanh nghiệp

Về loại hình doanh nghiệp của cửa hàng quần áo:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cửa hàng quần áo có thể được thành lập theo một trong bốn loại hình doanh nghiệp sau đây:

– Doanh nghiệp tư nhân;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Công ty hợp danh;

– Công ty cổ phần.

Về tên của cửa hàng quần áo:

Tên của một doanh nghiệp gồm 3 loại như sau:

– Tên tiếng Việt bao gồm 2 thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Phần tên riêng không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó và tên của các cơ quan, tổ chức khác, đồng thời cũng không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp.

Về địa chỉ trụ sở chính của cửa hàng quần áo:

Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được xác định chi tiết: Số nhà, đường phố/ tổ /xóm/ ấp/ thôn, xã/ phường/ thị trấn, quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/ thành phố.

Về ngành, nghề kinh doanh của cửa hàng quần áo:

Khi mở cửa hàng kinh doanh quần áo thì có thể đăng ký một số ngành nghề liên quan như sau:

– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh .

– 4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4.3. Hồ sơ, trình tự mở cửa hàng quần áo theo hình thức đăng ký thành lập doanh nghiệp

 Theo Luật Doanh nghiệp 2020, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định chi tiết tại Điều 19, 20, 21,22 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. 

Sau đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh (cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) theo phương thức sau đây:

– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

 – Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật ACC về việc “Mở cửa hàng quần áo có cần giấy phép kinh doanh hay không?”. Nếu trên thực tế, Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận