Cập nhật công văn của tổng cục thuế 2024

Trong bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cập nhật công văn của tổng cục thuế 2023 và gửi tới quý khách. Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để biết thông tin chi tiết.

cong-van-cua-tong-cuc-thue
Công văn của tổng cục thuế

Mới đây Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 314/TCT-KK ngày 27/01/2022 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA. Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết bài viết về công văn của tổng cục thuế mới nhất dưới đây của công ty Luật ACC chúng tôi:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 314/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 4094/BXD-KHCN ngày 01/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục ghi thu, ghi chi để hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với Dự án EECB do Bộ Xây dựng thực hiện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 13 Luật thuế GTGT năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT năm 2013 và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế năm 2016) quy định về các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 90 và khoản 8 Điều 98 Nghị định số 114/2021/ NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ(có hiệu lực từ ngày 16/12/2021) quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại và xử lý chuyển tiếp;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c.1 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với chương trình, dự án sử dụng ODA không hoàn lại;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Dự án EECB là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại đã được Bộ Tài chính xác nhận viện trợ và Kho bạc Nhà nước xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 03/2021 là đã đảm bảo về hồ sơ hoàn thuế GTGT kỳ hoàn thuế từ tháng 10/2020 đến tháng 03/2021 theo hướng dẫn tại điểm c.1.2 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Xây dựng được biết ./.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Xây dựng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà(để b/c);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn(để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC, KBNN,
Cục QLN & TCĐN;
- Vụ CS, PC;
- Cục Thuế TP.Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu : VT, KK .
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ

Lê Thị Duyên Hải

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC về công văn của tổng cục thuế cập nhật mới nhất 2022. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư theo các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (580 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo