Mẫu công văn chỉ đạo cập nhật 2024

Công văn là loại văn bản được sử dụng nhiều trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp do những đặc điểm và sự đa dạng về công dụng. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn chỉ đạo.

cong-van-chi-dao

1.Công văn là gì?

Công văn là một trong những văn bản hành chính. Theo đó văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

Công văn chỉ đạo là công văn của cấp trên thông tin cho cơ quan, bộ phận cấp dưới về các công việc cần triển khai, cần thực hiện.

2. Đặc điểm của công văn.

Thứ nhất, công văn không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, công văn không có hiệu lực. Hiệu lực của công văn sẽ chấm dứt khi các chủ thể thực hiện xong công việc.

Thứ ba, công văn không áp dụng cho tất cả mọi người mà chỉ áp dụng cho chủ thể nhận công văn đó.

Thứ tư, công văn có nhiều loại khác nhau được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, chính trị, pháp luật,… phù hợp với nhiều mục đích khác nhau của các chủ thể ban hành.

3.Mẫu công văn chỉ đạo.

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

___________________

Số: …/...3…-…4

V/v ……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

5…, ngày ... tháng ... năm …  

 

Kính gửi:

- …………………………..;

- …………………………..;

…………… …… ……… ……… …….7…… ……… …………… …… ……..

………… ………… ……… ……… ………… … ……… ………… ……… ……

……… …………… ……… ………… …………… ……… ……… …… ………..

……… ……… ……… ………… ……… ………… ……… ………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

______________________________________________________

……… ……… ………… ………… ……..10………… ……… ………… …… ………… … …………

______________________________________________________

Ghi chú:

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

Địa danh.

Trích yếu nội dung công văn.

Nội dung công văn.

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Trên đây là những thông tin về công văn chỉ đạo mà Công ty Luật ACC gửi tới bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ về các dịch vụ pháp lý đừng ngân ngại liên lạc đến Công ty Luật ACC thông qua:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (527 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo