whatsapp viber zalo phone zalo mail

Công văn 2099/CT-TTHT cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC xin gửi tới khách hàng thông tin về công văn 2099/CT-TTHT cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Huong Dan Thu Tuc Dang Ky Cap Ma So Thue Nha Thau Nuoc Ngoai 426 1

1. Quy định của pháp luật về cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Để đăng ký thuế và có mã số thuế thì nhà thầu, nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thực hiện theo thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài dưới đây.

Đối tượng áp dụng

Căn cứ khoản 4 Điều 7 và điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, đối tượng phải đăng ký thuế theo thủ tục này không phải toàn bộ nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà chỉ áp dụng đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định tại Việt Nam trực tiếp kê khai thuế, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,…

2. Công văn 2099/CT-TTHT cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Dưới đây là thông tin về Công văn 2099/CT-TTHT cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài được công ty Luật ACC cập nhật:
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2099/CT-TTHT
V/v: Mã số thuế
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam
Địa chỉ: Lô I 1.3 N1- Khu công nghệ cao, Quận 9
Mã số thuế : 0305399558

Trả lời văn thư số 120303/CV-NSVT ngày 16/3/2012 của Công ty về cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm 2.6 Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc đăng ký thuế:

Đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Bên Việt Nam ký hợp đồng nộp thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế.

– Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).

– Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong bản kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của Bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với cơ quan Thuế. Bên Việt Nam ký hợp đồng phải thực hiện kê khai đăng ký thuế cho từng nhà thầu, nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai đăng ký thuế – Mẫu số 04.2-ĐK-TCT”; đồng thời phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng.”

– Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam(gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng vay vốn với Công ty ở Nhật Bản (gọi tắt là Nhà thầu), nhưng Nhà thầu không trực tiếp kê khai, nộp thuế tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thuế nộp thay cho Nhà thầu để được cấp mã số thuế 10 số và sử dụng mã số thuế này để kê khai, nộp thuế thay cho Nhà thầu theo quy định (Nhà thầu nước ngoài được cấp mã số thuế 13 số).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KTT1
– P.PC
– Lưu (TTHT, HC)

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn 2099/CT-TTHT cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

 

 
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.