messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Công văn 1647-BHXH-CSYT

mau don khoi kien chuan 1024x614 3
công văn 1647/bhxh-csyt

Tham khảo nội dung chi tiết công văn 1647/bhxh-csyt dưới đây:

Công văn 1647/bhxh-csyt về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Số: 1647/BHXH-CSYT
V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán
chi phí KCB BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tinh Đắk Nông

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 94/BHXH GDBHYT ngày 17/2/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đåk Nông xin ý kiến về khó khăn vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Sau khi nghiên cứu, trao đổi với các chuyên ngành, Cục Y Quản lý Y Dược cổ truyền – Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Thanh toán dịch vụ kỹ thuật Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng bằng ống mềm:

-Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nội soi thực quản dạ dày tá tràng bằng ống mềm có lấy bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm giải phẩu mô bệnh học, cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá của dịch vụ kỹ thuật “Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết”.

-Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng bằng ống mềm có lấy bệnh phẩm để thực hiện Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn HP (Helicobacte Pyroli), cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật “Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng bằng ống mềm không sinh thiết” và thanh toán thêm dịch vụ kỹ thuật “Test chấn đoán nhanh vị khuẩn HP” theo đúng hướng dẫn tại Điểm f, Mục 9, Công văn số 7117/BYT – KH – TC ngày 27/9/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

2. Về việc chỉ định xét nghiệm đồng máu cơ bản:

Theo hướng đẫn tại Quyết định số 2017QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học – Truyền máu Miễn dịch – Di truyền Sinh học phân các xét nghiệm đông máu ca bản đuợc chỉ định trong các trường hợp sau:

– Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APIT): khi nghi ngờ có bất thường đông máu nội sinh: bệnh hemophilia, có xuất huyết, huyết khối trên lâm sàng, chảy máu khó cầm sau can thiệp…và xét nghiệm tiền phẫu.

– Thời gian Prothrombin (PT, TQ): Khi nghi ngờ có bất thường đông máu: suy giảm chức năng gan, thiếu hụt vitamin K….; là xét nghiệm theo dõi hiệu quả điều trị kháng vitamin K và xét nghiệm tiền phẫu

– Yếu tố I (Fibrinogen): các trường hợp nghi ngờ có rối loạn đông máu: đông máu rải rác trong lòng mạch, tiêu sợi huyết tiên phát…

– Xét nghiệm số lượng tiểu cầu: khi nghi ngờ có bất thường cầm máu kỳ đầu, giảm số lượng hoặc chất lượng tiểu cầu.

3. Thanh toán dịch vụ kỹ thuật y học có truyền (YHCT), phục hồi chức năng (PHCN), thực hiện theo nguyên tác:

Người chỉ định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT hoặc PHCN phải được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn đùng chuyên ngành tương ứng- Dịch vụ kỹ thuật thực hiện cho người bệnh phải đảm bảo đúng quy trình, đủ thời gian quy định tại các quy trình chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành về YHCT, PHCN.

a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên ngành YHCT:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu, các nhóm dịch vụ kỹ thuật YHCT có cùng cơ chế tác dụng cụ thể như sau:

– Nhóm các phương pháp châmm bao gồm: Châm cứu, Điện châm, Cấy chỉ, Lazer châm, Ôn châm, Hào chăm, Từ châm, Mãng châm.

Đối với dịch vụ kỹ thuật Cấy chỉ: Theo hướng dẫn Quyết định số 792/QĐ BYT nêu trên, việc cấy chỉ để điều trị đối với một bệnh phải đảm bảo đủ các huyệt theo phác đồ của bệnh đó, mỗi lần cấy chỉ có tác dụng từ 20-25 ngày. Vì vậy, trong thời gian người bệnh đã được cấy chỉ thì không thực hiện các phương pháp chân khác.

– Nhóm tác dụng nhiệt: Cứu, Giác, hơi

– Nhóm Xoa bóp: Xoa bóp bám huyệt vùng, Xoa bóp bấm huyệt toàn thân.

– Nhóm Kéo giãn cột sống bao gồm: Kéo giãn cột sống bằng tay, Kéo giãn cột sống bằng máy

b) Đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên ngành PHCN:

Theo hướng dẫn tại tài liệu chuyên ngành “Phục hội chức năng” do Bộ Y tế biên soạn Nhà xuất bản Y học xuất bản năm 2016, các nhóm dịch vụ kỹ thuật Phục hội chức năng có cùng cơ chế, tác dụng cụ thể như sau:

– Nhóm Nhiệt trị iệu bao gồm:

+ Nhiệt trị liệu nông: Bó Farafin, Hồng ngoại, Chườm nóng.

+ Nhiệt trị liệu sâu: Siêu âm điều trị, Sóng ngắn, Vi sóng trị liệu, điện từ trường.

+ Ánh sáng: Lazer chiếu ngoài, Tia tử ngoại.

– Nhóm Điện trị liệu bao gồm: Điện xung, Điện di, Sóng xung kích điều tri, Điện phân dẫn thuốc, Điện vi dòng giảm đau.

– Nhóm Kéo giản cột sống bao gồm: Kéo giản cột sống bằng tay, Kéo giãn cột sống bằng máy

– Nhóm Xoa bóp: Xoa bóp bằng tay, Xoa bóp bằng máy

– Nhóm vận động trị liệu bao gồm: Tập vận động thụ động, Tập chủ động có trợ giúp, Tập chủ động, Tận kháng thể, Tập kéo giãn

Trường hợp người bệnh được chỉ định thực hiện đồng thời các dịch vụ kỹ thuật YHCT kết hợp với dịch vụ kỹ thuật PHCN nhưng bệnh nhân có phát sinh các bệnh, triệu chứng cấp tính khác trong ngày cần thực hiện thêm các dịch vụ kỹ thuật thi được thanh toán thêm 01 lần DVKT đó/01 đợt điều trị.

Ví dụ 1: Bệnh nhân vào viện được chẩn đoán: Đau dây thần kính hông được chi định Điện châm thì được thanh toán 01 luợt điện châm/ngày, trường hợp trong ngày đó bệnh nhân có phát sinh đau đầu cấp tính được chỉ định điện châm đầu thì đượrc thanh toán thêm 01 lượt điện chám ngày hỏm đó Đến ngày hôm sau việc thực hiện Điện châm dã bao gồm các huyệt chấm cá đầu và thần kinh hông.

Ví du 2. Bệnh nhân vào viện được chuẩn đoán Đau lưng cấp được chỉ định Chiếu đèn hồng ngoại vùng lưng ngày 01 lần, trường hợp trong ngày bệnh nhân đó phát sinh Bệnh đau vai gáy cấp được chỉ định chiếu đèn vùng vai gáy thì trong ngày đó được thanh toán thêm lần chiếu đèn. Từ ngày điều trị kế tiếp chỉ Thanh toán 01 lần chiếu đèn 1 lần/ 1 ngày bao gồm cả chiếu đèn vùng lưng và vùng vai trên 02 bệnh Đâu lưng cấp và Đau val gáy cấp.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông căn cứ hướng nêu trên và quy định tại Phụ lục2, Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh tóan các dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT để giám định và thanh toán theo đúng quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– BHXH các tỉnh/tp trực thuộc TW;
– Các đơn vị:DVT,GĐB,GĐN;
– Lưu:VT, CSYT(2b)
TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN


Lê Văn Phúc
>>>Tại ACC cũng cung cấp Công văn 1379/BHXH-BT, mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến công văn 1647/bhxh-csyt . Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.