Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

logo accACC
Nguyen Vi

Với xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Và một trong các loại hình doanh nghiệp được thành lập nhiều nhất là công ty tnhh mtv.  Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC xin tư vấn về các quy định của pháp luật về công ty tnhh mtv.

1.Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty tnhh mtv là một doanh nghiệp có chủ sở hữu là một tổ chức hoặc một cá nhân. Và chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2.Đặc điểm của công ty tnhh 1 thành viên

2.1. Về thành viên công ty tnhh mtv

Theo như quy định của pháp luật, công ty tnhh mtv chỉ có duy nhất một chủ sở hữu. 

2.2. Về vốn điều lệ của công ty tnhh mtv

Vốn điều lệ của được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo đó:

– Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Chủ sở hữu phải có trách nhiệm đóng góp đủ, đúng loại và đúng thời hạn như đã cam kết.

– Thời hạn góp vốn tối đa là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty tnhh mtv  trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

2.3. Về trách nhiệm tài sản 

Dựa trên quy định tại điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chủ sở hữu công ty tnhh mtv sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn điều lệ.

2.4. Về huy động vốn của công ty tnhh mtv

Công ty tnhh mtv không được phép phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thay vì đó, các doanh nghiệp sẽ phải huy động vốn bằng các hình thức khác như: vay vốn từ các cá nhân, tổ chức; phát hành trái phiếu hoặc đơn giản là tự mình góp thêm vốn vào.

2.5. Về tư cách pháp lý của công ty tnhh mtv

Công ty tnhh mtv có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.6. Quyền góp vốn và mua cổ phần, phần vốn góp từ các doanh nghiệp khác 

Chủ sở hữu công ty tnhh mtv có quyền góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

Công ty tnhh mtv có quyền góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác.

2.7. Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh mtv

– Trường hợp công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu gồm có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty tnhh mtv là tổ chức

Đối với công ty tnhh mtv có chủ sở hữu là tổ chức, cơ cấu doanh nghiệp về cơ bản sẽ được chia theo 2 dạng mô hình chính:

+ Mô hình 1: Chủ tịch – Giám đốc/Tổng giám đốc – Kiểm soát viên.

+ Mô hình 2: Hội đồng thành viên – Giám đốc/Tổng giám đốc/Kiểm soát viên.

3.Ý nghĩa công ty tnhh một thành viên

3.1. Ưu điểm của công ty tnhh mtv

– Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là chủ sở hữu có toàn quyền quyết định  mọi vấn đề của công ty như về cơ cấu tổ chức, vốn, hoạt động kinh doanh sẽ đều thuộc về chủ sở hữu. 

– Chủ sở hữu sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm tài chính trong phạm vi số vốn điều lệ. Điều này giảm thiểu rủi ro đối với chủ sở hữu công ty.

– Mô hình công ty  gọn nhẹ, đơn giản và dễ dàng quản lý.

3.2. Nhược điểm của công ty tnhh mtv

– Khả năng huy động vốn bị hạn chế do công ty tnhh mtv không có khả năng phát hành cổ phần. Do đó, để huy động vốn, doanh nghiệp chỉ có thể chọn cách tự góp vốn hoặc tiếp nhận phần vốn của người khác.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn hoặc tiếp nhận vốn của thành viên mới thì phải tiến hành chuyển sang loại hình kinh doanh khác.

4.Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

4.1. Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện để thành lập công ty tnhh mtv

Thứ nhất: Điều kiện về chủ sở hữu 

 Khi thành lập công ty tnhh mtv, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý về việc chủ sở hữu của công ty tnhh mtv không được thuộc các trường hợp bị pháp luật cấp thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, ví dụ như cán bộ, công chức đang làm việc trong cơ quan Nhà nước,…

Thứ hai: Về tên doanh nghiệp

Tên công ty tnhh mtv có thể dưới 3 hình thức sau đây:

– Tên tiếng Việt: bao gồm 2 thành tố theo thứ tự sau: Loại hình doanh nghiệp “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” và tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên riêng của doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; phải sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Thứ 3: Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của công ty tnhh mtv là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thứ tư, ngành, nghề kinh doanh, đầu tư

Doanh nghiệp cần dựa theo ngành nghề dự định kinh doanh và tra cứu theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để đăng ký ngành, nghề kinh doanh thích hợp. Trong trường hợp, công ty tnhh mtv đăng ký kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

4.2. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty tnhh mtv như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách người đại diện đã được ủy quyền.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

– Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân trong trường hợp chủ sở hữu là các cá nhân.

– Bản sao giấy tờ pháp lý tổ chức  (đối với chủ sở hữu là tổ chức).

– Bản sao giấy tờ đăng ký đầu tư ( đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành).

4.3. Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv 

Sau khi hoàn tất các giấy tờ cần thiết, chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp trước hồ sơ qua mạng điện tử có sử dụng chữ ký số điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5.Dịch vụ thành lập công ty tnhh mtv

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, Công ty Luật ACC có thể cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến thành lập công ty tnhh mtv như sau:

– Tư vấn khách hàng chuẩn bị thông tin và tài liệu cho việc thành lập công ty tnhh mtv;

– Soạn hồ sơ cho việc thành lập công ty tnhh mtv;

– Tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngay sau khi khách hàng đồng ý nội dung trong hồ sơ;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu công ty, công bố việc sử dụng dấu trên cổng thông tin quốc gia;

– Tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ sau thành lập như kê khai nộp thuế môn bài, hỗ trợ mua chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai thuế,…

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật ACC về công ty tnhh mtv. Nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc liên quan đến vấn đề trên có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn tận tình, chính xác

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận