Đăng ký xin giấy phép kinh doanh đồ chơi trẻ em (Thủ tục 2023)

Thành lập công ty đồ chơi có lẽ không còn xa lạ đối với những người mới khởi nghiệp.  Việc thành lập công ty đồ chơi nghe có vẻ đơn giản về cả thủ tục pháp lý cũng như trong suốt quá trình triển khai nhưng chỉ khi bắt tay vào thực hiện bạn mới thấy những khó khăn, rắc rối mà không biết giải quyết thế nào. Nếu bạn đang có ý định kinh doanh thì bạn cần phải đặc biệt quan tâm đến thủ tục, quy trình thành lập công ty đồ chơi. Bài viết cung cấp thủ tục quy trình thành lập công ty đồ chơi theo đúng quy định của pháp luật.

Thành lập công ty đồ chơi
Thành lập công ty đồ chơi

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
 • Nghị định số 19/VHHN- BCT quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Hình thức hoạt động

Bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để thành lập công ty đồ chơi:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

3. Thời gian thành lập công ty đồ chơi:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

4. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh đồ chơi:

Sở kế hoạch và đầu tư

5. Điều kiện và thủ tục để thành lập công ty đồ chơi:

Điều kiện kinh doanh sản xuất, buôn bán đồ chơi nhựa trẻ em.

Về quyền của doanh nghiệp (Theo Điều 7, Luật doanh nghiệp năm 2014)

"Điều 7. Quyền của doanh nghiệp"

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu"
 • Về nghĩa vụ của doanh nghiệp (Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm)

"Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp"

 • Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.”
 • Căn cứ vào danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014, ta thấy ngành nghề kinh doanh đồ chơi không thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên căn cứ theo nghị định 19/VHHN- BCT quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh có quy định cấm về hàng hóa đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử). Do đó đồ chơi trẻ em là một trong những mặt hàng cần đảm bảo yêu cầu về mặt an toàn đối với sức khỏe của trẻ em nên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn. Đồ chơi trẻ em quy chuẩn Việt Nam, tất cả các loại đồ chơi trẻ em  thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này đều phải được chứng nhận hợp quy, dán dấu hợp quy (CR) trước khi đưa ra thị trường. Cụ thể Điều 3 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

 1. Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
 1. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng."

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Với ngành nghề kinh doanh dự định của công ty là sản xuất và kinh doanh đồ chơi nhựa cho trẻ em, muốn thành lập công ty không chỉ cần giấy đăng ký kinh doanh mà đối với ngành nghề trong trường hợp này cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thông qua giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn theo mẫu.

Điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu.

(Theo Khoản 5 điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: "Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu” là quyền của doanh nghiệp)

Căn cứ vào điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài thì quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như sau:

1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

Mặt khác, quy định về mẫu biểu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký thuế) theo thông tư số 20/2015/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh thì hoạt động "Xuất, nhập khẩu” thuộc thông tin đăng ký thuế chứ không phải thông tin đăng ký kinh doanh.

6. Thủ tục thành lập công ty đồ chơi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

(Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều kiện công ty;
 • Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là các nhân;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố nơi dự kiến đặt địa chỉ trụ sở cho công ty của mình.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau để thực hiện việc đăng ký:

Đăng ký kinh doanh trực tiếp:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký kinh doanh qua mạng: Bạn nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Sau khi hồ sơ nộp qua mạng đã hợp lệ, bạn sẽ phải trực tiếp ra Bộ phận một cửa nộp lại bản giấy đã scan khi nộp qua mạng.

Bước 3: Sau khi nộp xong hồ sơ, bạn sẽ Bộ phận một cửa cấp cho một tờ giấy xác nhận đã nhận hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ thông thường sẽ là 03 ngày làm việc.

Bước 4. Khắc mẫu dấu và sử dụng mẫu dấu

Doanh nghiệp được tự quyết định hình thức và số lượng mẫu dấu của mình, sau đó trước khi sử dụng thì gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 5. Thực hiện các nghĩa vụ sau thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật phải thực hiện thủ tục kê khai lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng, sau đó nộp lệ phí môn bài tại ngân hàng nhà nước.

7. Quy trình thành lập công ty dò chơi của ACC:

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải

Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không

Khảo sát thực tế cơ sở sản xuất kinh doanh và tư vấn để set up theo đúng quy định của pháp luật.

Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.

Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ tại cơ quan Nhà Nước

Nhận giấy phép đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận

8. Những câu hỏi thường gặp

Dịch vụ thành lập công ty đồ chơi của ACC có lợi ích gì?

ACC với đội ngũ nhân viên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, được đào tạo tốt, chuyên môn cao, năng động, phong cách làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn sẽ đem lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, chất lượng cao và phù hợp với tiêu chí của khách hàng. Với nhu cầu mong muốn được trợ giúp trong lĩnh vực pháp lý của nhiều doanh nghiệp liên quan đến các trình tự thủ tục ACC đã và đang ngày càng phát triển, cải thiện để có thể tư vấn một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, áp dụng một cách chuẩn mực nhất các quy định của pháp luật đối với vấn đề này.

Để nhận được sự tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ với ACC và cung cấp thông tin về yêu cầu của quý khách (qua Email, điện thoại…). Ngay sau khi nhận được yêu cầu của quý khách, Chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác minh yêu cầu và trả lời cụ thể về khả năng giải quyết, thời gian giải quyết, phí dịch vụ và thủ tục cung cấp dịch vụ.

Các loại giấy phép cần có để xin giấy phép thành lập công ty kinh doanh đồ chơi gồm những gì?

 • Tùy theo hình thức kinh doanh mà có loại hồ sơ xin giấy phép phù hợp.

Thời hạn xin giấy phép thành lập công ty đồ chơi là bao lâu?

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

ACC có cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập công ty kinh doanh đồ chơi không?

 • ACC chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ đăng ký thành lập công ty kinh doanh đồ chơi.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (400 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo