CÔNG TY LUẬT ACC

Cổ Phiếu Phổ Thông Là Gì? (Cập Nhật 2022)

Thu Hằng

Cổ Phiếu Phổ Thông Là Gì? (Cập Nhật 2022)

Thu Hằng

09/03/2022

    Cổ phiếu thường thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong một công ty, cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của công ty cổ phần. Vậy cổ phiếu phổ thông là gì? Ngoài cổ phiếu phổ thông còn loại cổ phiếu nào nữa không? Bài viết dưới đây của Công ty Luật sẽ chia sẻ một số thông tin cũng như giải đáp thêm cổ phiếu phổ thông là gì, mời các bạn cùng theo dõi

co phieu pho thong

Cổ phiếu phổ thông là gì?

1. Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông là một loại cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong công ty. Theo đó, các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này được quyền tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông và được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu họ nắm giữ.

Tham dự và phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật và điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác

Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra còn có các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông là gì?

  • Cổ phiếu phổ thông được phát hành rộng rãi ra công chúng cả trên thị trường sơ cấp hoặc thị trường thứ cấp – trên thị trường chứng khoán
  • Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, là mức giá cơ sở để tính cổ tức mà cổ đông phổ thông nhận được.
  • Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông là các cổ đông phổ thông, có quyền nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh của công ty và hưởng quyền lợi sau cùng nếu công ty phá sản.
  • Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển thành cổ phiếu ưu đãi theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

3. Quyền lợi của người sở hữu cổ phiếu phổ thông là gì?

  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Ngoài ra nhóm cổ đông phổ thông còn có một số quyền đặc biệt khác như: – Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

– Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam. Và các báo cáo của Ban kiểm soát.

– Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp nhất định theo quy định pháp luật.

– Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Một số rủi ro đối với cổ phiếu phổ thông là gì?

Trước hết, việc phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng sẽ khiến việc quản lý của công ty trở nên khó khăn hơn khi có nhiều người sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty có thể bị chi phối khi cổ đông hay nhóm cổ đông có số lượng cổ phần nhất định. Bên cạnh đó, Cổ phiếu phổ thông có thể đem lại lợi nhuận nhưng cũng có thể gây ra thua lỗ nếu một công ty làm ăn không tốt hoặc trong giai đoạn tình hình kinh tế không ổn định. 

Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về Cổ phiếu phổ thông là gì. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về Cổ phiếu phổ thông là gì hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ