Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Đàm Như

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Đàm Như

01/12/2021

Bạn có biết việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở có được cho phép và trình tự thủ tục như thế nào. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

1 1

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

1. Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất có thể được hiểu đơn giản là chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với lúc ban đầu. Ví dụ như: chuyển đất trồng cây sang đất ở, chuyển đất ở sang đất nông nghiệp.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, theo quy định luật đất đai mới nhất, không phải cứ chuyển mục đích sử dụng đất là phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở có thuộc trường hợp xin phép cơ quan có thẩm quyền không?

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  1. d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Như vậy đất ao là đất nông nghiệp còn đất ở là đất phi nông nghiệp nên trườn hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở sẽ thuộc trường hợp trên và bạn cần xin phép chuyển mục đích sử dụng đất qua việc nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

3. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ Luật đất đai 2013, Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

4. Thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất ( theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư  Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ đỏ, sổ hồng

Cơ quan nộp:

Bộ phận một cửa cấp huyện nếu có

Phòng Tài Nguyên và môi trường

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ như sau:

Thẩm tra hồ sơ

Xác minh thực địa

Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong thời hạn 3 ngày nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ có thông báo của cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ, hướng dẫn chi tiết về việc hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo.

Bước 3: Nhận kết quả là quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Sau khi xin xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn mới thực hiện đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai.

4. Bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nào khi chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở?

4.1. Tiền sử dụng đất

Căn cứ Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/ND-CP quy định như về thu tiền sử dụng đất đối với chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở như sau

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

  1. a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đaisang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Nếu trường hợp bạn thuộc điểm a thì:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Nếu trường hợp bạn thuộc điểm b thì:

Tiền sử dụng đất phải nộp = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

4.2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Từ 100. 000 trở xuống

Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

4.3. Phí thẩm định hồ sơ: tùy theo từng tỉnh là khác nhau.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở. Khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn phải đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền và nộp lệ phí theo quy đinh. Nếu còn thắc mắc nào khác, đừng quên mà hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận