Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng (Cập nhật 2021)

logo accACC
Đàm Như

Các cụ nhà ta có câu “Rừng thiêng nước độc” quả đúng là như vậy. Rừng nói chung và rừng đặc dụng nói riêng mang trong mình rất nhiều sinh vật, tài nguyên thiên nhiên của nước ta nên nó luôn “thiêng liêng” bằng một cách rất đặc biệt. Nhà nước ta có những quy định rất nghiêm ngặt để bảo vệ và quản lý quỹ đất rừng đặc dụng này không chỉ bởi Luật Đất đai 2013 mà còn bởi Luật Lâm nghiệp 2017. Hãy cùng ACC tìm hiểu xem vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng (Cập nhật 2021) như thế nào nhé!

8 4

chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng

1. Đất rừng đặc dụng là gì?

Theo quy định của Luật đất đai 2013 tại Điều 10 quy định về phân loại đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, đất rừng gồm 3 nhóm đất là đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được phân vào nhóm đất nông nghiệp. Như vậy, đất rừng đặc dụng là một loại đất rừng, thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Rừng đặc dụng là loại rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch kết hợp với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng đất khác bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép.

Tuy nhiên, trên thực tế rất ít khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng. Bởi tính chất đặc biệt của rừng đặc dụng chủ yếu được thành lập để bảo tồn thiên nhiên.

3. Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng?

Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng gồm 3 chủ thể: Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, HĐND Tỉnh. Thế nhưng thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng chỉ thuộc về Quốc hội và Thủ tướng chính phủ, cũng bởi tính đặc biệt và quan trọng của nó. Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng được quy định như sau:

– Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng từ 50 ha trở lên.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng dưới 50 ha.

 

4. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng?

Các tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích khác cần gửi 7 bộ Hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 4 nội dung cụ thể như sau:

– Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện).

– Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công.

– Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

5. Những lưu ý khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng?

– Khu rừng xin chuyển mục đích sử dụng phải xác định cụ thể: loại rừng, hạng rừng, chi tiết từng lô, khoảnh, tiểu khu phù hợp với Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các quy định về điều tra rừng hiện hành. Việc điều tra, đo đếm xác định đặc điểm tài nguyên rừng, diện tích rừng phải do cơ quan tư vấn về chuyên ngành Lâm nghiệp thực hiện.

– Đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án) đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng. Trường hợp đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hiện trường và báo cáo UBND thành phố trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

– Đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, những hồ sơ dự án xin đồng thời thời chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án) đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng. Trường hợp đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hiện trường và báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường (tổng hợp chung vào danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cửa quận, huyện).

– Đối với dự án xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (dự án đã được thông qua Kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định cho thuê đất…), tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án) đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (kèm theo hồ sơ về đất đai liên quan đến dự án) đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng. Trường hợp đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hiện trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

 

Rừng đặc dụng luôn giữ một vai trò, vị trí đặc biệt trong quỹ đất của Nhà nước nói riêng và với cả Quốc gia nói chung. Hy vọng rằng với bài viết trên, ACC đã giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng. Đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi phải am hiểu về pháp luật để có thể xin phép được chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng. Nếu còn gì thắc mắc hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với chúng tôi!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận