Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở (Cập nhật 2021)

logo accACC
Đàm Như

Trước nhu cầu sử dụng đất ở đặc biệt là đất ở tại nông thôn ngày càng tăng lên nhiều khách hàng không khỏi băn khoăn làm sao để chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở. Để có thể hiểu rõ trình tự chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất trong trường hợp trên mời quý khách hàng theo dõi bài viết của ACC Group chia sẻ dưới đây.

7 3

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở

          1. Đất rừng sản xuất là gì?

Đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật đất đai 2013 là đất được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Có 02 loại đất rừng sản xuất, cụ thể là:

– Thứ nhất, rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

– Thứ hai, rừng sản xuất là rừng trồng gồm có rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

          2. Đất ở là gì?

Khái niệm về đất ở theo quy định tại tiểu mục 2.1, Mục I, Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 28/2014/TT-BTNMT như sau:

“Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Trường hợp đất ở có kết hợp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (kể cả nhà chung cư có mục đích hỗn hợp) thì ngoài việc thống kê theo mục đích đất ở phải thống kê cả mục đích phụ là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp”.

Như vậy đất ở tức là đất được dùng để:

– Xây dựng nhà ở;

– Công trình phục vụ đời sống;

– Đất vườn, ao gắn với nhà ở trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư.

         3. Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở?

Như đã phân tích ở trên, đất rừng sản xuất được xác định là một loại đất nông nghiệp quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Như vậy, đất rừng sản xuất hoàn toàn có thể được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở bởi căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật đất đai 2013 thì chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở là một trường hợp được nhà nước cho phép thực hiện.

          4. Điều kiện để được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở?

Để được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể sau:

– Thứ nhất, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thứ hai, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thứ ba, khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

– Thứ tư, có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

          5. Thủ tục để chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

– 01 đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu;

– 01 Bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– 01 Bản chứng minh nhân dân/căn cước công dân; sổ hộ khẩu của người yêu cầu;

– 01 Giấy ủy quyền thực hiện công việc (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Trong trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Xử lý, giải quyết hồ sơ

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

– Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

– Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Nhận trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Nói tóm lại, chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở là một nhu cầu chính đáng của người dân. Chính vì vậy, trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với quy hoạch, Nhà nước cho phép người dân tiến hành hoạt động này. Tuy nhiên, chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở là một thủ tục tương đối phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ từ phía chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, điển hình là ACC Group với dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận