Chuyển đổi đất công ích sang đất ở cập nhật 2021

Đàm Như

Chuyển đổi đất công ích sang đất ở cập nhật 2021

Đàm Như

01/12/2021

Đất công ích hay còn được gọi là đất 5% là một khái niệm đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, bạn đã nắm chắc những vấn đề pháp lí liên quan đến đất công ích. Cùng chúng tôi tìm hiểu về chuyển đổi đất công ích sang đất ở.

9

Chuyển đổi đất công ích sang đất ở cập nhật 2021

1. Đất công ích là gì?

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 chia ra làm hai loại đất là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó, đất công ích (hay đất 5%) là quỹ đất nông nghiệp được lấy từ đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ nhu cầu công ích của địa phương.

2. Căn cứ xác định đất công ích?

Căn cứ Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

 1. a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 2. b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;
 3. c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Chuyển đổi đất công ích sang đất ở được không?

Để tìm hiểu chuyển đổi đất công ích sang đất ở được không thì căn cứ Khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

“1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

 1. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

 1. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, theo căn cứ trên thì không có quy định cho phép được sử dụng đất công ích để xây dựng nhà ở mà đất công ích nên được sử dụng đúng mục đích và thời hạn thuê tối đa không quá năm năm.

4. Đất công ích có được cấp sổ đỏ không?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 43/2014/ND-CP quy định như sau:

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

 1. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 2. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 3. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
 4. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 5. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.”

Như vậy, người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn không được cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy đất công ích không được cấp sổ đỏ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chuyển đổi đất công ích sang đất ở. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là thủ tục không phức tạp nhưng cần đòi hỏi một số điều kiện nhất định, đối với đất công ích, không có quy định cho phép được sử dụng đất công ích để xây dựng nhà ở mà đất công ích nên được sử dụng đúng mục đích và thời hạn thuê tối đa không quá năm năm.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận