messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Chính sách công là gì? Quy định về chính sách công

Một trong những chế định được Nhà nước sử dụng để quản lý và phát triển đất nước đó chính là chính sách công. Toàn bộ định hướng và phương pháp, mục tiêu vận hành đất nước trong tất cả các lĩnh vực đều được thể hiện thông qua chính sách công. Vậy chính sách công là gì? Vai trò và nội dung của chính sách công được thể hiện như thế nào? Trong bài viết này, Công ty luật ACC sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ về vấn đề này.

Chính sách công là gì
Chính sách công là gì

1. Khái niệm chính sách công là gì?

– Định nghĩa về chính sách công là gì được hiểu là sản phẩm của quyền lực chính trị mà Nhà nước nắm giữ và ban hành. Chính sách công được tạo thành thông qua các quyết định có nội dung định hướng sự phát triển của đất nước trong mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật…Đồng thời, chính sách công cũng chính là giải pháp được Nhà nước xây dựng để giải quyết các vấn đề tồn tại trong xã hội để có thể hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đã đặt ra trước đó.

– Theo đó, chính sách công được tạo thành bởi những cách thức hành động, các công việc cần phải thực hiện mà Nhà nước đặt ra để thúc đẩy sự phát triển của đất nước mình theo định hướng nhất định.

2. Tác động của chính sách công đối với pháp luật

Có thể thấy rằng, chính sách công là gì có phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực trong một đất nước. Trong đó có pháp luật. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, định hướng sự phát triển của pháp luật

– Chính sách công luôn được xây dựng trước tiên so với hệ thống pháp luật để nhằm định hướng sự phát triển của hệ thống pháp luật khi ban hành. Do đó, chính sách công được xem là nền tảng để xây dựng pháp luật.

– Những vấn đề về kinh tế – xã hội, chính trị, văn hóa…được thể hiện trong chính sách công một cách cụ thể và có tính khái quát nhất. Bởi vậy, khi xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách công giúp dự báo xu thế, khả năng phát triển của xã hội, từ đó giúp hệ thống pháp luật mang tính thực tiễn cao hơn, có giá trị sử dụng hiệu quả hơn.

Thứ hai, là nguồn để xây dựng pháp luật

– Chính sách công được coi là một trong các nguồn để xây dựng hệ thống pháp luật bởi bản thân chính sách công cũng đã mang tính pháp lý bên cạnh tính xã hội. Nguyên nhân là bởi chính sách công chính là những quan điểm chính trị của Đảng lãnh đạo để điều chỉnh các quan hệ xã hội tại quốc gia đó, nên pháp luật phải được ban hành để pháp lý hóa những quan điểm đó. 

– Ví dụ, tại thời điểm cơ quan lập pháp tiến hành xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã…là khi Nhà nước ban hành chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước.

Thứ ba, khiến pháp luật có thể được thực thi

– Chính sách công không chỉ mang tính quyền lực nhà nước mà còn là cả quyền lực chính trị, do đó có tính ổn định tương đối để pháp luật có điều kiện đi vào thực tế cuộc sống. 

– Do đó, nếu bản thân chính sách công khi được thay đổi hoặc không có sự cụ thể thì sẽ gây khó khăn trong việc ban hành hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật vào việc giải quyết các quan hệ xã hội. 

3. Ý nghĩa của chính sách công

Ý nghĩa của chính sách công là gì được thể hiện thông qua các nội dung sau:

Thứ nhất, ý nghĩa chính trị

Ý nghĩa chính trị của chính sách công được thể hiện ở chỗ chính sách công chính là chính sách được ban hành bởi quyền lực chính trị của nhà nước. Đồng thời, chính sách công thể hiện ý chí, quan điểm của nhà nước trong xây dựng mục đích phát triển của nhà nước.

Thứ hai, ý nghĩa pháp lý

– Ý nghĩa pháp lý của nhà nước được thể hiện ở việc chính sách công là một trong các nguồn của pháp luật và cũng là cơ sở để định hướng sự phát triển của pháp luật. Đồng thời, pháp luật cũng có sự tác động trở lại với chính sách công , bởi vể nguyên tắc, chính sách công phải được ban hành dựa trên các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự và thủ tục ban hành.

Trên đây là những kiến thức liên quan đến chính sách công là gì do Công ty luật ACC tổng hợp và phân tích gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đọc còn có những thắc mắc nào khác về chính sách công hoặc liên quan đến các vấn đề pháp lý nói chung khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp kịp thời.

✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.