Cách chia tài sản theo di chúc quy định pháp luật 2021

logo accACC
Mạnh Hùng

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cũng phát sinh từ đó và đôi khi sự canh tranh chuyển biến trở thành khốc liệt dẫn đến hậu nhiều hậu quả xấu làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Như vậy thì về chia tài sản theo di chúc được để lại như thế nào? Pháp luật đã có các quy định cụ thể chưa, cách thức phân chia như thế nào? Để tìm hiểu hơn về chia tài sản theo di chúc các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Bộ luật Dân sự 2015.

Anh 3 Huong dan cach chia di san thua ke theo phap luat day du va chi tiet nhat nam 2020 Nguon Internet

Chia tài sản theo di chúc

1. Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân với tinh thần tự nguyên, nhằm mục đích để lại phần tài sản của mình cho những người được nêu trong di chúc khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng theo quy định của pháp luật.

Di chúc hợp lệ phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu của pháp luật như:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

2. Người được hưởng di chúc.

Người được nhận di chúc là người thừa kế theo quy định của pháp luật. Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế thì: Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Nếu như trường hợp người thừa kế không đáp ứng được điều kiện của người thừa kế như pháp luật quy định sẽ không thể nhận di chúc. 

3. Chia tài sản theo di chúc.

Chia di sản theo di chúc là việc thực hiện ý nguyện của người để lại di chúc nhằm đảm bảo tính công bằng của pháp luật. Việc chia di sản theo di chúc phải được thực hiện theo đúng như pháp luật quy định.

 • Thứ nhất, chia đều di sản cho những người thừa kế được chỉ định trong di chúc. 

Đối với trường hợp này chia đều  di sản cho những người thừa kế được chỉ định thì sẽ được áp dụng nêu như người để lại di chúc không nêu rõ, xác định rõ phần di sản sẽ chia cho mỗi người là bao nhiêu. Theo đó thì pháp luật quy định phần di sản sẽ được chia đều cho người đã được nêu trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trước khi chia di sản phải thực hiện định giá toàn bộ di sản thừa kế để xác định xem một phần di sản thừa kế khi được chia là bao nhiêu. Theo đó, mỗi người thừa kế được nhận phần di sản có giá trị bằng nhau.

 • Thứ hai, chia di sản theo tỷ lệ

Như như người để lại di sản có di chúc và trong di chúc chỉ định rõ người hưởng di sản đồng thời có sự phân chia rõ ràng cho từng người sẽ hưởng phần di sản bao nhiêu thì sẽ căn cứ theo di chúc mà chia. Tuy nhiên nếu chia xong phần di sản của từng người mà phần di sản của người chết để lại vẫn còn, sau khi định giá tài sản để xác định tổng giá trị của khối di sản thừa kế hiện còn vào thời điểm sau khi phân chia di sản, di sản được phân chia sẽ được chia cho người thừa kế dựa vào tỷ lệ mà họ được nhận

 • Thứ ba, Chia di sản theo hiện vật

Tiếp theo sẽ là phân chia di sản đối với phần di sản là hiện vật thì trường hợp này người để lại di sản đã xác định rõ trong di chúc về người thừa kế di sản nào được hưởng di sản là hiện vật gì một cách cụ thể.

Sau khi đã chia phần di sản mà người thừa kế có quyền được nhận thì đồng thời đối với di sản theo hiện vật, người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Kết luận.

Chia tài sản theo di chúc như đã phân tích trên thì việc chia tài sản theo di chúc sẽ được thực hiện theo di chúc, theo tâm nguyện của người khi mất. Tuy nhiên, việc chia di sản theo di chúc cũng pháp đáp ứng các yêu cầu cần và đủ của pháp luật. Cách chia di sản theo di chúc cũng phải đảm bảo theo pháp luật nhằm thể hiện tính công bằng của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chia tài sản theo di chúc và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chia tài sản theo di chúc. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về chia tài sản theo di chúc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận