Quy định pháp luật về chia tài sản di tặng (Cập nhật 2021)

logo accACC
Mạnh Hùng

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cũng phát sinh từ đó và đôi khi sự canh tranh chuyển biến trở thành khốc liệt dẫn đến hậu nhiều hậu quả xấu làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa kế như là người có tài sản chết rồi để lại di chúc hoặc không có di chúc, di chúc không hợp pháp…Tuy nhiên có một trường hợp xảy ra ở đây đó là phần tài sản mà người chết để lại dưới hình thức di tặng. Như vậy thì việc chia tài sản di tặng pháp luật quy định như thế nào? Để tìm hiểu hơn về chia tài sản di tặng các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Bộ luật Dân sự 2015.

di tang

Chia tài sản di tặng

1. Di tặng là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì di tặng là:

  • Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.
  • Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
  • Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

2. Chia tài sản di tặng.

Như đã phân tích trên thì di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. Như vậy, việc di tặng nhất định phải được lập bằng di chúc và phải đảm bảo rằng di chúc hợp pháp theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015. Và việc di tặng phải được người để lại di chúc ghi rõ ràng vào trong di chúc từ người nhận di tặng đến số tài sản mà người nhận di tặng được hưởng.

Về đối tượng nhận di tặng thì người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. với quy định này có thể thấy được chủ thể người người nhận di tặng được pháp luật quy định tương tự như chủ thể của người nhận thừa kế theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015.

Cuối cùng là về phần thực hiện các nghĩa vụ tài sản đối với phần di tặng. Theo như quy định thì người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này. Như vậy, thì người nhận di tặng hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về phần thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người để lại di sản. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp mà phần di sản không thuộc phần di tặng không đủ để thực hiện phần nghĩa vụ tài sản của người để lại tài sản thì phần di tặng sẽ phải được trích ra thực hiện nghĩa vụ còn lại đối với người này.

3. Kết luận. 

Di tặng là phần di sản mà người chết để lại nhằm dành tặng cho một chủ thể nào đó và việc để lại di tặng phải được người để lại di sản lập bằng di chúc rõ ràng cụ thể. Việc chia phần di tặng sẽ dựa trên di chúc mà người chết để lại và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về di tặng.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chia tài sản di tặng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chia tài sản di tặng. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về chia tài sản di tặng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận