Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không? (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không? (Cập nhật 2021)

Đàm Như

31/12/2021

Hiện nay, hoạt động chỉ định thầu là một trong những vấn đề thuộc trọng tâm điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.

chi dinh thau rut gon co phai dang bao khong

Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không? (Cập nhật 2021)

          1. Thế nào là chỉ định thầu?

Chỉ định thầu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn được áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu hoặc dự án và làm giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Có một nhà thầu tham gia nên gần như không có kiến nghị trong việc đấu thầu, sai sót khi tổ chức đó lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản.

        2.  Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu?

Theo quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013, hình thức chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Thứ nhất, thực hiện gói thầu để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan bí mật nhà nước, trường hợp cấp bách đối với các gói thầu về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trường hợp tránh gây ảnh hưởng công trình liền kề, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân.

– Thứ hai, gói thầu cần thực hiện cấp bách liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia và hải đảo.

– Thứ ba, thực hiện các gói thầu cần đảm bảo tính thương tích liên quan đến công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác liên quan đến các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa. Các gói thầu liên quan đến nghiên cứu, thử nghiệm, bản quyền sở hữu trí tuệ.

– Thứ tư, các gói thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả khi họ có đủ điều kiện năng lực. Gói thầu thi công xây dựng về những tác phẩm nghệ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn liền với quyền tác giả.

– Thứ năm, gói thầu do đơn vị chuyên ngành quản lý liên quan đến di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công.

– Thứ sáu, gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và những gói thầu có giá trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu.

3. Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa chọn một nhà thầu để thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến những vấn đề như thiên tai, địch họa; hoặc các gói thầu là bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt.

4. Chỉ định thầu rút gọn có phải công khai kết quả chọn nhà thầu không?

Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

– Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

– Danh sách ngắn;

– Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

– Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

– Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

– Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

– Thông tin khác có liên quan.

Như vậy, có thể thấy, dù là chỉ định thầu rút gọn thì vẫn phải đăng thông báo lên trang Báo Đấu thầu.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận