Cấp Lại GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài (Mất, Hỏng)

Văn phòng đại diện tại VN của DN lữ hành nước ngoài là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được thành lập theo pháp luật Việt Nam với chức năng hoạt động là khảo sát thị trường, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà pháp luật Việt Nam cho phép. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sẽ có những doanh nghiệp không tránh khỏi việc mất hoặc hỏng GP VPĐD. Vậy thủ tục cấp lại được pháp luật quy định như thế nào? Sau đây ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)”

Cấp Lại GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài
Cấp Lại GP VPĐD Tại VN Của DN Lữ Hành Nước Ngoài

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CPngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

2. GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp lữ hành (tiếng Anh: Tour operator - TO) là một đơn vị kinh doanh bằng cách sắp xếp các dịch vụ du lịch riêng lẻ như: vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, hướng dẫn, vui chơi giải trí... thành một sản phẩm chương trình du lịch (Tour) hoàn chỉnh, thông qua mạng lưới đại lí du lịch (hoặc trực tiếp) bán cho du khách..

Ở Việt Nam doanh nghiệp lữ hành được định nghĩa là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được thành lập nhằm mục đích sinh lợi bằng việc giao dịch, kí kết hợp đồng du lịch và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.

3. Cách thức thực hiện thực hiện thủ tục cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.

Nộp hồ sơ trực tiếp theo quy định tại bộ phận “một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở VHTTDL hoặc qua dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016) do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài ký.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thủ tục cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)

 • Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.
 • Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

 • Bước 3: Cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

6. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Thời hạn giải quyết thủ tục

 * Thực hiện thủ tục trực tiếp

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên*.

 * Thực hiện thủ tục qua bưu chính công ích

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên*.

8. Lệ phí thực hiện thủ tục cấp lại GP VPĐD tại VN của DN lữ hành nước ngoài (mất, hỏng)

Lệ phí thực hiện thủ tục là 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (965 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo