Cấp Lại Giấy Xác Nhận Quảng Cáo Dịch Vụ Khám, Chữa Bệnh Đổi Bị Mất Hoặc Hư Hỏng

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh bị mất hoặc bị hư hỏng thuộc một trong các trường hợp quy định được cấp lại. Khi có nhu cầu, cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho cơ sở trước đó.

Cấp Lại Giấy Xác Nhận Quảng Cáo Dịch Vụ Khám, Chữa Bệnh Đổi Bị Mất Hoặc Hư Hỏng
Cấp Lại Giấy Xác Nhận Quảng Cáo Dịch Vụ Khám, Chữa Bệnh Đổi Bị Mất Hoặc Hư Hỏng

1. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh do bị mất, hỏng

            Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Theo nguyên tắc cơ quan nào cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thì có thẩm quyền cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho cơ sở khám, chữa bệnh. Cụ thể như sau:

  • Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
  • Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
  • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật.

2. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng:

  • Cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi văn bản đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

3. Trình tự thủ tục được quy định như sau:

            Trình tự thực hiện:                                       

            Bước 1: Nộp hồ sơ:

            Cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi hồ sơ đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm các giấy tờ sau:

            Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định;

            Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

            Bước 2: Xử lý hồ sơ

  • Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị cấp lại xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đề nghị cấp lại hết giá trị.

            Bước 3: Trả kết quả

  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định.
  • Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

           

4. Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo

PHỤ LỤC 04

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế)

TÊN ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:        /Ký hiệu tên đơn vị …, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gửi: ……………………………………………………………….

1. Đơn vị đề nghị: …………………………………………………………………………………

1.1. Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ trụ sở:   ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: …………………………………..

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũ số:…………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………. Nơi cấp:…………………………………………………

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với…………………….:

STT Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

(nêu rõ chủng loại, …… nếu có

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế/Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn
     
     

Phương tiện quảng cáo:

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: …………………………………….

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

  Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị
Ký tên  (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Đóng dấu

 

 

           

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »