Cấp Lại GCN Lưu Hành Tự Do (CFS) Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu

Cấp Lại GCN Lưu Hành Tự Do (CFS) Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu
Cấp Lại GCN Lưu Hành Tự Do (CFS) Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu

Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp bị mất hoặc bị thất lạc.

          Thương nhân thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong các trường hợp sau đây:

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) bị mất;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) bị thất lạc.

I. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hướng dẫn thương nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cấp phiếu biên nhận hồ sơ cho thương nhân.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) xem xét điều chỉnh cho thương nhân.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả trên phiếu biên nhận hồ sơ và đến cơ quan có thẩm quyền nhận kết quả theo quy định hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): 01 (một) bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Các giấy tờ liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

 • Không quá 03 (ba) ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đầy đủ và hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho thương nhân có đề nghị.
 • Không quá 03 (ba) ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) không đầy đủ và hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định không cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho thương nhân có đề nghị. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị thất lạc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu cho thương nhân trước đó.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu;
 • Số lượng Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu cấp lại theo yêu cầu của thương nhân.

8. Phí, lệ phí: Không quy định

9. Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu đã cấp cho thương nhân:

 • Bị mất;
 • Bị thất lạc.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

 • Luật quản lý ngoại thương năm 2017;
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương.

II. Dịch vụ tư vấn đề nghị cấp/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi

Tự hào là đơn vị đi đầu cả nước trong lĩnh vực tư vấn, tiến hành các thủ tục, cung cấp các dịch vụ liên quan đến xin cấp mới, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu đối với tất cả các mặt hàng xuất khẩu. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất. Mục tiêu hoạt động là lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công của mình.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy trình cụ thể và chuyên nghiệp.

 • Tư vấn cho Qúy khách hàng những quy định pháp luật hiện hành, luôn được cập nhật mới nhất và kịp thời, tư vấn các điều kiện mà thương nhân cần phải đáp ứng khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp mới, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu;
 • Tư vấn các trường hợp được sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu;
 • Tư vấn hồ sơ xin cấp mới, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ đề nghị cấp/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cập nhật tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến Quý khách hàng;
 • Bàn giao Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho Quý khách hàng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận