Thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim (Cập nhật 2021)

logo accACC
Danh Phạm

Theo điều 4 Luật điện ảnh 2006 thì sản xuất phim là quá trình tạo ra sản phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim. Bởi vậy khi muốn sản xuất phim cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim. Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin về thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim 2021

1. Căn cứ pháp lý áp dụng cấp giấy phép sản xuất phim

 • Luật điện ảnh 2006 sửa đổi bổ sung 2009
 • Nghị định số 54/2010 NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh

2. Những hành vi vi phạm sẽ không được cấp giấy phép sản xuất phim hoặc bị thu hồi

   Luật điện ảnh có quy định về một số hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh. Điều này đồng nghĩa khi vi phạm sẽ không được cấp giấy phép sản xuất phim hoặc sẽ bị thu hồi giấy phép sản xuất phim:

 • Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
 • Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước; bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.
 • Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

3. Cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 • Việc hợp tác, liên doanh để sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài, việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp giấy phép.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất phim
 • Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
 • Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép sản xuất phim phải có văn bản nêu rõ lý do.  

4. Lưu ý đối với điều kiện về vốn pháp định kinh doanh sản xuất phim khi xin cấp giấy phép sản xuất phim

 • Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:
 • Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức
 • Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên
 • Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.
 • Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định quy định 

5. Hành vi vi phạm trong sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim

 • Vi phạm quy định tại Điều 11 của Luật điện ảnh 2006 sửa đổi 2009
 • Sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không có giấy phép sản xuất phim hoặc kinh doanh không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không có giấy phép sản xuất phim của Bộ Văn hoá – Thông tin hoặc thực hiện không đúng nội dung quy định trong giấy phép.
 • Vi phạm quy định về ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim với chủ đầu tư hoặc với biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim.
 • Không trình duyệt phim để được cấp giấy phép sản xuất phim trước khi phổ biến phim.
 • Không thành lập hội đồng thẩm định kịch bản văn học; không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật điện ảnh hiện hành

5. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim của Công ty Luật ACC cung cấp?

 • Khi sử dụng dịch vụ thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim của Công ty Luật ACC, bạn sẽ nhận được sự nhiệt huyết cũng như hài lòng về sự chuyên nghiệp của chúng tôi.
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cũng như tư vấn bất kỳ thắc mắc nào của bạn. Chúng tôi luôn hoàn thành hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, giúp việc sản xuất đi vào hoạt động sớm nhất có thể.
 • Bên cạnh đó, thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim của Công ty Luật ACC luôn có một đội ngũ chuyên viên pháp lý, không những giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời.

     Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim 2021. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về thủ tục cấp giấy phép sản xuất phim 2021 hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Viết một bình luận