Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa (C/O) Mẫu AHK

Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa (C/O) Mẫu AHK
Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa (C/O) Mẫu AHK

Hiện nay, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở cửa kinh doanh với các quốc gia trên thế giới đem lại hiệu quả, sự phát triển kinh tế cho các Quốc gia. Ở Việt Nam, Nhà nước đã và chuẩn bị tham gia ký kết rất nhiều những hiệp định về phát triển kinh tế mà các nước khi tham gia vào hiệp định đó sẽ được hưởng những ưu đãi về mặt thuế quan khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu mà chỉ các nước thành viên mới được hưởng. Từ đó giúp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu và dễ dàng cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế khác.
Tuy nhiên, để được hưởng những ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu thì các cá nhân và thương nhân cần xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cụ thể khi xuất khẩu hàng hóa đến các nước ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa cá nhân và thương nhân cần xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK  do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lại khá phức tạp mà không phải bất cứ cá nhân nào cũng có thể thực hiện được chính xác và nhanh chóng. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu AHK. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Khái niệm

 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một loại chứng từ chứng nhận xuất xứ của hàng hóa do nước xuất khẩu cấp phát ra để xác nhận là hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy tắc xuất xứ, nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa khi nhập khẩu vào một quốc gia khác (nước nhập khẩu) về mặt thuế quan.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa riêng của các nước thành viên trong hiệp định thương mại tư do ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc.

2. Đối tượng xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK?

Thương nhân, cá nhân xuất khẩu hàng hóa đến các nước ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc muốn được hưởng ưu đãi về mặt thuế quan theo Hiệp định AHKFTA.

 1. Các bước xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK?
 • Thương nhân và cá nhân đăng nhập vào hệ thống http://www.ecosys.gov.vn/ để tạo tài khoản trên hệ thống. Sau khi đã điền các thông tin để tạo tài khoản chờ Tổ cấp C/O Bộ Công thương duyệt tài khoản.
 • Sau khi tài khoản được duyệt tiến hành đăng nhập và làm hồ sơ thương nhân rồi bắt đầu tải lên tài khoản đã được cấp. Khi hoàn thiện tài khoản có đủ hồ sơ thương nhân và chữ ký số kết hợp thì doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK gồm những gì?

Nhà xuất khẩu hoặc người được ủy quyền nộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu AHK kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh hàng hóa xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp C/O mẫu AHK tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AHK
 • Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan
 • Hoá đơn thương mại
 • Vận tải đơn
 • Quy trình sản xuất sản phẩm

4. C/O mẫu AHK phải đáp ứng các điều kiện gì?

 • Là bản giấy
 • Được khai bằng tiếng anh và đánh máy
 • Nội dung khai phải phù hợp với tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan và các chứng từ khác như vận đơn, hóa đơn thương mại và Biên bản kiểm tra xuất xứ của Tổ chức Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O. Mẫu chữ ký và con dấu này có thể áp dụng theo hình thức điện tử.
 • Xuất xứ hàng hóa phù hợp với quy định.
 • Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện hàng, số lượng và loại kiện hàng được kê khai phù hợp với hàng hóa xuất khẩu.

5. Những lưu ý về C/O mẫu AHK

 • Trị giá FOB của hàng hóa, khi áp dụng tiêu chí RVC cần được thể hiện trên C/O mẫu AHK đối với hàng hóa xuất khẩu từ một Nước thành viên ASEAN
  này sang một Nước thành viên ASEAN khác, và từ Hồng Công, Trung Quốc
  sang các Nước thành viên ASEAN, nhưng không cần thể hiện đối với hàng hóa
  xuất khẩu từ các Nước thành viên ASEAN tới Hồng Công, Trung Quốc.
 • Nhiều hàng hóa có thể được khai trên cùng 1 C/O mẫu AHK với điềukiện từng hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với hàng hóa đó.

7. Các cơ quan, tổ chức nào có quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK?

Ở Việt Nam, căn cứ theo Thông tư số 21/2019/TT-BCT thì có 20 cơ quan được quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đó là:

 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tp. Hồ Chí Minh
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai
 • Sở Công Thương Hải Phòng
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Trị Thiên
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hoà
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh
 • Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình

8. Thời gian cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK là bao lâu?

 • C/O mẫu AHK được cơ quan, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng nhưng không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày giao hàng.
 • Nếu C/O mẫu AHK không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc muộn hơn 03 ngày làm việc sau ngày giao hàng vì lý do chính đáng thì C/O mẫu AHK có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải đượcđánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

9. Thời hạn của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK

 • C/O mẫu AHK có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn này;
 • Trường hợp C/O mẫu AHK được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu sau khi hết thời hạn hiệu lực, C/O này vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

10. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu AHK

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận