Cấp GCN Xuất Xứ Hàng Hoá (C/O) Không Ưu Đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ

Cấp GCN Xuất Xứ Hàng Hoá (C/O) Không Ưu Đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ
Cấp GCN Xuất Xứ Hàng Hoá (C/O) Không Ưu Đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ

            Hoạt động thương mại mang yếu tố nước ngoài đang ngày một trở nên phổ biến và đem đến nhiều cơ hội cho thị trường của Việt Nam. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho những hàng hoá có xuất xứ nước ngoài lưu thông trong thị trường, việc tạo ra một hành lang pháp lý cho những hàng hoá nêu trên cũng rất quan trọng.

ACC với dịch vụ pháp lý “Cấp GCN xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (c/o) không ưu đãi mẫu thổ nhĩ kỳ

 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
 • Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành;
 • Thông tư 08/2006/TT-BTM về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành;
 • Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi Thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành;
 • Quyết định 8873/QĐ-BCT năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung.

2. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (c/o) không ưu đãi mẫu thổ nhĩ kỳ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ) – Bộ Công Thương

 • Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm:
  • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)
  • Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân
 • Hồ sơ đề nghị cấp C/O:
  • Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ
  • Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh
  • Hoá đơn thương mại
  • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (bản sao có chữ ký của người có thẩm quyền và “dấu sao y bản chính”), trừ các truờng hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp có lý do chính đáng người đề nghị cấp C/O có thể nộp sau chứng từ này nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày cấp C/O

* 4 chứng từ chính trong Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O. Ngoài ra:

Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; vận đơn đường biển, vận đơn đường không và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của sản phẩm

* Từ năm 2008 đến nay, VCCI đã giảm chứng từ (tờ khai hải quan hàng nhập, định mức) cho 386 doanh nghiệp đủ điều kiện tiêu chuẩn để tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

3. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (c/o) không ưu đãi mẫu thổ nhĩ kỳ

Đây là hoạt động nằm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Phòng VICC (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) – Bộ Công thương có thẩm quyền thẩm định và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo quy định tại Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể như sau:

 • Bước 1: Thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân tại các Tổ cấp C/O thuộc VCCI khi đề nghị cấp C/O lần đầu
 • Bước 2: Nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O tại Tổ cấp C/O
 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo ngay cho thương nhân về một trong trường hợp sau:

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra đóng số C/O nếu bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau:

  • Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân
  • Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ có mâu thuẫn về nội dung
 • Bước 4: Nhập dữ liệu C/O
 • Bước 5: Cán bộ ký C/O kiểm tra trước khi ký
 • Bước 6: Cán bộ đóng dấu và trả C/O cho thương nhân
 • Bước 7: Hệ thống cấp C/O qua mạng:

Đối với các thương nhân tham gia khai C/O qua mạng, thương nhân khai các dữ liệu trên Đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C/O trên hệ thống khai C/O trực tuyến trên trang Web covcci.com.vn. Sau khi kiểm tra hồ sơ trên hệ thống khai điện tử, nếu chấp thuận cấp C/O, Tổ chức cấp C/O sẽ thông báo qua hệ thống cho thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để đối chiếu trước khi cấp C/O. Các Bộ C/O được khai qua mạng sẽ không phải qua bước 4 (nhập dữ liệu vào máy tính).

4. Thời hạn giải quyết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (c/o) không ưu đãi mẫu thổ nhĩ kỳ

Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi VCCI nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O được thông báo trên hệ thống. Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi VCCI nhận được Đơn đề nghị cấp C/O và đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ dưới dạng bản giấy đối với trường hợp thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trang điện tử http://comis.covcci.com.vn/ của VCCI.

Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi VCCI nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp thương nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của VCCI.

Trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi VCCI nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên bì thư đối với trường hợp thương nhân gửi hồ sơ qua bưu điện đến VCCI.

5. Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (c/o) không ưu đãi mẫu thổ nhĩ kỳ

Lệ phí được Bộ Công thương quy định cụ thể trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ứu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ.

6. Cách thức nộp hồ sơ

Bao gồm những cách thức sau:

 • Thương nhân nộp trực tiếp cho Bộ Công thương;
 • Nộp qua bưu điện đến địa chỉ của Bộ Công thương;
 • Nộp tại cổng thông tin trức tuyến của Bộ Công thương theo địa chỉ do Bộ Công thương thông báo trên trang thông tin điện tử.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy thành công cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.

− Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận