Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi [Chi tiết 2024]

Bạn đang quan tâm đến cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm về cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi nhé.

Với một cá nhân có thu nhập từ 2 nơi đang không biết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi như thế nào bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn biết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi và cách quyết toán thuế tncn từ 2 nguồn như thế nào.

1. Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế TNCN bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đáp ứng các điều kiện luật định. Cụ thể như sau:

 • Đối với cá nhân cư trú:

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Thứ hai, có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong 2 trường hợp như sau:

 • Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về nơi cư trú
 • Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở
 • Đối với cá nhân không cư trú.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng được những điều kiện đã nêu trên.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi được quy định như sau:

Theo khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN như sau:

 • Khấu trừ thuế

"Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, quy định cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Tóm lại: 

Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi trong đó có nơi ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán...) mà mức lương từ 2.000.000 đồng/ lần hoặc 2.000.000 đồng/ tháng trở lên thì phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

Đó là cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi.

Cách tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc:

Giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc được quy định như sau:

Theo khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh:

"c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i, Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, điều này."

Theo công văn 34863/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của cục Thuế TP Hà Nội

"Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở 2 nơi thì người  nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC."

Tóm lại:

Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân ở 1 nơi.

Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ.

3. Quyết toán thuế TNCN từ 2 nguồn

Theo công văn 801/TCT – TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế thì quyết toán thuế tncn 2 nguồn được quy định như sau:

 • Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.
 • Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại:

Nếu công ty trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người đó (dù có hay không phát sinh khấu trừ thuế). Tức là quyết toán phần tiền lương, tiền công mà công ty bạn trả cho nhân viên đó.

Không ai trả lương cho bất kỳ ai thì không phải quyết toán.

 • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.”

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế mà phải tự đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi và một số quy định về thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi.

Nếu có thắc mắc gì về cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé!

4. Một số câu hỏi thường gặp về cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi 

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2 nơi?

Cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam và có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thuộc đối tượng phải nọp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi uy tín, chất lượng?

Công ty Luật ACC có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý cùng đội ngũ cán bộ chuyên viên có trình độ cao cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn tư vấn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi uy tín, chất lượng, nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2 nơi bao nhiêu phần trăm?

Mức thuế thu nhập cá nhân 2 nơi mà cá nhân, tổ chức phải đóng phụ thuộc vào thu nhập thực tế sau khi trừ đi số tiền giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật.

Công dân có thể đóng thuế thu nhập cá nhân 2 nơi bằng hình thức nào?

Công dân có thể tự quyết toán thuế hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đóng thuế thu nhập cá nhân 2 nơi.

✅ Cách tính: Thuế TNCN 2 nơi
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (978 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Huyền
  Cho em hỏi, công ty em làm về lĩnh vực phiên dịch. Giờ sẽ ký kết hợp đồng với các phiên dịch viên tự do, trước khi thanh toán tiền sẽ trích 10% thu nhập đó để đóng thuế. Cuối năm cần quyết toán cho các cá nhân đó thì thủ tục như thế nào ạ? Và dựa vào số tiền bao nhiêu để mình biết là họ đóng thừa, thiếu, hay đủ để quyết toán ạ. Em cảm ơn ạ
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo