Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET (Cập nhật 2022)

Đàm Như

07/01/2022

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh, thì có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu) theo quy định của pháp luật tại đất nước mà họ đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Lúc này, giữa hợp đồng thầu sẽ quy định giá trị theo 3 loại hợp đồng thầu chủ yếu là theo giá GROSS, NET và hợp đồng chưa gồm VAT. Trong bài viết này ACC sẽ hướng dẫn quý vị cách tính thuế nhà thầu theo giá NET (Cập nhật 2022)

cach tinh thue nha thau theo gia net

Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET (Cập nhật 2022)

1. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

2. Thuế nhà thầu NET là gì?

Thuế nhà thầu tính theo giá NET nghĩa là giá trị hợp đồng thầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam chưa bao gồm thuế. Ta thực hiện tính lần lượt là tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài trước rồi tính thuế GTGT.

3. Cách tính thuế nhà thầu theo giá NET

Công thức tính thuế nhà thầu trong trường hợp này như sau:

– Trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN : 1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế)

– Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT : (1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

4. Ví dụ cách tính thuế nhà thầu theo giá NET

Doanh nghiệp Z (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài K thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 5.000.000.000 đồng.

4.1. Phân tích ví dụ:

– Nhà thầu nước ngoài K là đối tượng chịu thuế nhà thầu

– Doanh nghiệp Z có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu

– Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu là: 3%

– Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 2%

Lưu ý: Tỷ lệ % trên dựa vào bảng tỷ lệ phần % áp dụng đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh quy định theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.

 

4.2. Để xác định thuế nhà thầu ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Xác định thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = 5.000.000.000/ (1-2%) = 5.102.040.816 đồng

Thuế TNDN phải nộp = 5.102.0404.816 x 2% = 102.040.816 đồng

Bước 2: Xác định thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT = (5.000.000.000 + 1.020.408.816) / (1-3%) = 4.102.671.324 đồng

Thuế GTGT phải nộp = 4.102.671.324 x 3% = 123.080.140 đồng

Bước 3: Xác định thuế nhà thầu:

Tổng thuế nhà thầu mà doanh nghiệp Z phải nộp thay = 102.040.816 + 123.080.140 = 234.120.956 đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung cách tính thuế nhà thầu theo giá NET (Cập nhật 2022) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Thuế luôn là một lĩnh vực khó, phức tạp và gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Nếu không tự tính về cách tính thuế nhà thầu theo giá NET của mình, ACC luôn sẵn sàng để được đồng hành cùng quý vị!

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận