Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (Cập nhật 2022)

Đàm Như

07/01/2022

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh, thì có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu) theo quy định của pháp luật tại đất nước mà họ đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Lúc này, giữa hợp đồng thầu sẽ quy định giá trị theo 3 loại hợp đồng thầu chủ yếu là theo giá GROSS, NET và hợp đồng chưa gồm VAT. Trong bài viết này ACC sẽ hướng dẫn quý vị cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (Cập nhật 2022).

cach tinh thue nha thau theo gia gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (Cập nhật 2022)

1. Thuế nhà thầu Gross là gì?

Tính thuế nhà thầu theo giá Gross là giá trị hợp đồng thầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đã bao gồm thuế. Ta thực hiện tính lần lượt là tính thuế GTGT trước rồi tính thuế TNDN phải nộp.

2. Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Công thức tính thuế nhà thầu trong trường hợp này như sau:

Thuế GTGT: Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Thuế TNDN: Thuế TNDN = ( Giá trị hợp đồng- Thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

3. Ví dụ cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Ví dụ: Doanh nghiệp Z (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài K thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 5.000.000.000 đồng.

3.1. Phân tích ví dụ:

– Nhà thầu nước ngoài K là đối tượng chịu thuế nhà thầu

– Doanh nghiệp Z có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu và nộp thuế

– Toàn bộ doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng bao nguyên vật liệu đã bao gồm thuế nhà thầu là 5.000.000.000 đồng.

– Nhà thầu nước ngoài K sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.

– Tỷ lệ % để tính thuế GTGT như trên là 3%

– Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 2%.

 

3.2. Xác định thuế nhà thầu theo giá gross lần lượt theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT = 5.000.000.000 đồng

Thuế GTGT phải nộp = 5.000.000.000 x 3% = 150.000.000 đồng

Bước 2: Xác định thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = 5.000.000.000 – 150.000.000 = 4.850.000.000 đồng

Thuế TNDN phải nộp = 4.850.000.000 x 2% = 97.000.000 đồng

Bước 3: Xác định thuế nhà thầu:

Thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài K phải nộp và doanh nghiệp A khấu trừ trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài K = 150.000.000 + 97.000.000 = 247.000.000 đồng.

⇒ Nhà thầu K sẽ nhận được số tiền thanh toán theo hợp đồng là = 5.000.000.000 – 247.000.000 = 4.753.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (Cập nhật 2022) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Thuế luôn là một lĩnh vực khó, phức tạp và gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Nếu không tự tính về cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross của mình, ACC luôn sẵn sàng để được đồng hành cùng quý vị!

 

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận