Nhân sự trong bộ máy quản lý các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Mạnh Hùng

Nhân sự trong bộ máy quản lý các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Mạnh Hùng

01/01/2022

1. Giới thiệu về các tổ chức tín dụng ở việt nam.

Tổ chức tín dụng được hiểu là tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi , cấp tín dụng , cung cấp các dịch vụ thanh toán. Như vậy thì các tổ chức tín dụng ở Việt Nam là gì? Các tổ chức tín dụng ở Việt Nam bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Để tìm hiểu hơn về các tổ chức tín dụng ở Việt Nam các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về ngân hàng nhà nước nhé.

cac to chuc tin dung o Viet Nam

Các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

2. Các tổ chức tín dụng là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi bổ sung 2017) về tổ chức tín dụng như sau:

 • Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

3. Nhân sự trong bộ máy quản lý các tổ chức tín dụng.

Thứ nhất, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên:

 • Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;
 • Có đạo đức nghề nghiệp;
 • Là cá nhân sở hữu hoặc người được uỷ quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp là thành viên hội đồng thành viên, thành viên độc lập của hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tể, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lí của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

Thứ hai, thành viên độc lập của hội đồng quản trị:

 • Không phải là người đang làm việc cho chỉnh tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;
 • Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 • Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;
 • Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;
 • Không phải là người quản lí, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kì thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

Thứ ba, thành viên ban kiểm soát:

 • Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;
 • Có đạo đức nghề nghiệp;
 • Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; nhiệm.
 • Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;
 • Thành viên ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Thứ tư, tổng giám đốc (giám đốc):

 • Không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;
 • Có đạo đức nghề nghiệp;
 • Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật;
 • Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm làm tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;
 • Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Thứ năm, Phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con và các chức danh tương đương:

 • Không thuộc đối tượng không được là kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng; đối với phó tổng giám đốc (phó giám đốc) không thuộc đối tượng không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tồng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng;
 • Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh, vực nêu trên và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;
 • Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

4. Kết luận.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về các tổ chức tín dụng ở Việt Nam và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về các tổ chức tín dụng ở Việt Nam đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về các tổ chức tín dụng ở Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận