Điều kiện, thủ tục xin các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu

 

 

Kinh doanh xăng dầu là một ngành, nghề kinh doanh có lợi nhuận tương đối cao và ổn định. Tuy nhiên, để được kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện xin cấp các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu. Vậy quy định về các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu như thế nào? Quý khách hàng hãy cùng ACC Group tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Quy định Về Các Loại Giấy Phép Kinh Doanh Xăng Dầu (2023)

Quy định về các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu như thế nào?

1. Quy định về các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu như thế nào?

Các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu được quy định trong các văn bản pháp luật sau:

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

2. Các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu?

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa, có hệ thống phân phối xăng dầu, phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu: được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có kho, bể dung tích; có phương tiện vận tải xăng dầu; có phòng thử nghiệm; có hệ thống phân phối xăng dầu và cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh cần đáp ứng điều kiện luật định.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu: là doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký là kinh doanh xăng dầu; có kho, bể xăng dầu; có phương tiện vận tải, có hệ thống phân phối xăng dầu; điều kiện về cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, có chứng chỉ theo quy định.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu: được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về cửa hàng bán lẻ, cán bộ quản lý, nhân viên.

- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: được cấp cho cửa hàng xăng dầu có địa điểm phù hợp với quy hoạch, thuộc sở hữu hoặc đồng ở hữu của đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối; đáp ứng điều kiện về thiết kế, xây dựng, trang thiết bị, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

7-1

3. Điều kiện cấp các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu?

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Công thương cấp các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu 2.000 m3, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thủ tục xin cấp các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu?

- Chủ đầu tư tiến hành gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Công Thương.

- Sở Công Thương sẽ gửi văn bản yêu cầu bạn bổ sung, sửa chữa nếu cần.

- Sở Công Thương xem xét, thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu nếu đủ điều kiện. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương phải trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

5. Hồ sơ xin cấp các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu?

- Đơn xin cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao;

- Giấy tờ chứng minh cán bộ quản lý và nhân viên đã được qua đào tạo nghiệp vụ – bản sao;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật Bản gốc văn bản có xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu với thời hạn tối thiểu là một.

6. Xin các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu mất bao lâu?

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 (một) tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương); Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để xem xét cấp hay từ chối cấp Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận cho thương nhân.

7. Mức phạt vi phạm giấy tờ xăng dầu

Dưới đây là mức phạt đối với các vi phạm về giấy tờ xăng dầu theo chương III Nghị định 99/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP:

Vi phạm về Giấy phép kinh doanh xăng dầu:

 • Không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân.
 • Sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực:
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân.
 • Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân.

Vi phạm về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

 • Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân.
 • Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân.
 • Cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân.

Vi phạm về Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Cho thuê, cho mượn Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung như:

 • Tước Giấy phép kinh doanh xăng dầu.
 • Tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 • Tước Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Lưu ý:

 • Mức phạt trên áp dụng cho cả trường hợp vi phạm do tổ chức và cá nhân.
 • Mức phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm.

8. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

 

ACC cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu trọn gói, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để có thể kinh doanh xăng dầu một cách hợp pháp. Dịch vụ của ACC bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý: ACC sẽ tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh xăng dầu, giúp khách hàng hiểu rõ các điều kiện và yêu cầu để được cấp phép.
 • Chuẩn bị hồ sơ: ACC sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ, chính xác hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ: ACC sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho cơ quan chức năng và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.
 • Tư vấn thủ tục sau cấp phép: ACC sẽ tư vấn cho khách hàng về các thủ tục cần thiết sau khi được cấp phép kinh doanh xăng dầu, bao gồm thủ tục đăng ký thuế, thủ tục báo cáo kinh doanh,...

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Tài liệu về đầu tư xây dựng cửa hàng (giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao các chứng chỉ nghiệp vụ đào tạo, nhân viên, quản lý cơ sở;

- Tài liệu khác: Giấy xác nhận môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC.

* Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu trọn gói của ACC sẽ được báo giá cụ thể cho từng khách hàng dựa trên yêu cầu và hồ sơ của khách hàng. 

Thông tin liên hệ công ty Luật ACC:

Tư vấn: 1900.3330

Mail: [email protected]

* Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu trọn gói của ACC:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: ACC sẽ thay thế khách hàng thực hiện tất cả các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp: ACC có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của khách hàng được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và hợp pháp.
 • Yên tâm kinh doanh: Với dịch vụ trọn gói của ACC, khách hàng có thể yên tâm kinh doanh xăng dầu mà không lo vi phạm pháp luật.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và uy tín, ACC cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao nhất.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Quy định về các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:
Tư vấn: 1900.3330

✅ Dịch vụ:

⭕ Giấy phép kinh doanh xăng dầu

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (829 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Vũ Thắng
  Mình muốn làm thị thực doanh nghiệp cho người Đài loan 1 năm là chủ đầu tư doanh nghiệp tại yên bái thì thủ tục cần những gì giá như thế nào ạ mình xin số điện thoại liên hệ
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo