CÔNG TY LUẬT ACC

Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 2022

Đàm Như

Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 2022

Đàm Như

01/12/2021

Pháp luật quy định trình tự thủ tục hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sẽ khác với tổ chức khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy bạn đã biết những vấn đề pháp lý liên quan đến cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

1

Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 

1. Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất có thể được hiểu đơn giản là chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với lúc ban đầu. Ví dụ như: chuyển đất trồng cây sang đất ở, chuyển đất ở sang đất nông nghiệp.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, theo quy định luật đất đai mới nhất, không phải cứ chuyển mục đích sử dụng đất là phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

2. Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất, bạn còn phải căn cứ vào hai yếu tố trên thì mới được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện thủ tục như thế nào?

Bước 1:Căn cứ  Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất ( theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ đỏ, sổ hồng

Cơ quan nộp:

Bộ phận một cửa cấp huyện nếu có

Phòng Tài Nguyên và môi trường

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ:

Thẩm tra hồ sơ

Xác minh thực địa

Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong thời hạn 3 ngày nếu hồ sơ không hợp lệ thì sẽ có thông báo của cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ, hướng dẫn chi tiết về việc hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Nhận kết quả là quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Những khoản phí phải đóng khi cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất?

4. Thời gian xin phép chuyển mục đích sử dụng đất lâu không?

Căn cứ Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:
  2. a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  3. b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

…………………………….

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 45/2014/ND-CP tùy vào từng trường hợp mà pháp luật quy định khác nhau, chi tiết. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề phí thì theo Nghị định 123/2017/ND-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014/ND-CP như sau:

 “3. Sửa đổi khoản 3bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau:

“3. Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

  1. Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất.Khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn phải đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền và nộp lệ phí theo quy định. Nếu còn thắc mắc nào khác, đừng quên mà hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ