Thủ Tục, Quy Trình, Điều Kiện, Hồ Sơ Và Hợp Đồng Thành Lập Công Ty Bốc Xếp Hàng Hoá (Cập Nhật 2023)

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa là dịch vụ tiện ích được dùng nhiều trong hoạt động vận chuyển hàng hóa và rất có tiềm năng phát triển hiện nay. Để kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hóa cần lưu ý điều gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin pháp lý cần thiết về điều kiện thành lập công ty bốc xếp hàng hóa giúp bạn có cái nhìn tổng thể trước khi thành lập doanh nghiệp.

thành lập công ty bốc xếp hàng hóa
thành lập công ty bốc xếp hàng hóa

1. Khái niệm dịch vụ bốc xếp hàng hoá?

 • Dịch vụ bốc xếp hàng hoá là một thuật ngữ được sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 3 Nghị định 163/2007/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics đã thay thế thuật ngữ này thành dịch vụ xếp dỡ container (trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay).
 • Theo quy định của Luật Thương mại 2006, dịch vụ bốc xếp hàng hoá (dịch vụ xếp dỡ container) là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện công việc bốc xếp hàng hoá, xếp dỡ hàng hoá theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
 • Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và có thể được hiểu là chuỗi các công việc bốc xếp hàng hóa tại các sân bay, cảng biển, khu chợ,… theo quy trình chuẩn hóa. Mục đích xếp hàng hóa thành từng loại và sắp xếp ngăn nắp vào kho một cách nhanh chóng và gọn gàng.

2. Điều kiện để công ty bốc xếp hàng hoá được phép hoạt động

 • Theo quy định của Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, thương nhân kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hoá phải đáp ứng những điều kiện sau:
 • Thứ nhất, thương nhân kinh doanh các dịch vụ bốc xếp hàng hoá phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ này.
 • Thứ hai, thông qua phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác mà thương nhân sẽ tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistic. Nghĩa là kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hoá cũng cần tuân theo quy định về thương mại điện tử.
 • Ngoài những điều kiện chung thì khi kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hoá cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể khác theo quy định của pháp luật.
 • Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được cung cấp dịch vụ logistics ngoài những điều kiện quy định dịch vụ cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
  • Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này), được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%.

2.1. Điều kiện về chủ thể thành lập công ty sản xuất bốc xếp hàng hoá

 • Có CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân;
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc đối tượng không được thành lập doanh nghiệp (công chức, viên chức…).

2.2. Điều kiện về công ty sản xuất bốc xếp hàng hoá

Xác định loại hình doanh nghiệp

Công ty bốc xếp hàng hoá có thể được thành lập theo một trong số các loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Công ty TNHH một thành viên;
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty cổ phần.

Đặt tên doanh nghiệp

 • Tên công ty bốc xếp hàng hoá phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng.
 • Để tránh trùng với tên các doanh nghiệp khác đang hoạt động, các doanh nghiệp mới thành lập thường đặt tên doanh nghiệp dài hơn (tên có 3 - 4 chữ) hoặc tên doanh nghiệp bằng các chữ cái (có thể ghép bằng tiếng Anh).

Chọn địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

 • Căn cứ theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2014, địa chỉ trụ sở là điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp có địa chỉ được xác định, bao gồm:
  • Số nhà + tên đường + tên phường/ xã/ thị trấn + tên quận/ huyện/ thị xã/TP thuộc tỉnh + TP trung ương/ tỉnh.
 • Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Nếu địa chỉ dự định thuê làm trụ sở văn phòng trong tòa nhà thì chủ công ty bốc xếp hàng hoá cần kiểm tra xem giấy tờ của bất động sản đó có chức năng thương mại/ làm văn phòng hay không trước khi tiến hành ký hợp đồng thuê.
 • Để đảm bảo công ty bốc xếp hàng hoá có thể phát hành được hóa đơn sau khi thành lập, ngoài việc không được đặt trụ sở ở nhà tập thể, nhà chung cư khi thuê nhà, mượn nhà làm trụ sở doanh nghiệp thì chủ công ty bốc xếp hàng hoá nên ký kết hợp đồng thuê nhà, mượn nhà và yêu cầu chủ nhà cung cấp cho 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương.

Chọn người đại diện theo pháp luật

Trong trường hợp chủ công ty bốc xếp hàng hoá chọn loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì cần phải có người đại diện theo pháp luật với chức danh như Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch,… Đây là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là người đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty bốc xếp hàng hoá thì cần đăng ký những ngành nghề kinh doanh sau:

STT Ngành Mã ngành

1

Bốc xếp hàng hóa bao gồm:

- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện vận tải;

- Bốc vác hàng hóa;

- Bốc, dỡ hàng hóa toa xe lửa.

Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga đường sắt, bến bãi ô tô, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông được phân vào các nhóm từ 5221 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt) đến 5223 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không) với các phân nhóm tương ứng và 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ).

5224

2

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt bao gồm:

– Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu hỏa hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu hỏa;

– Bốc vác hàng hóa tại ga đường sắt.

Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga đường sắt được phân vào nhóm 52210 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt).

52241

3

Bốc xếp hàng hóa đường bộ bao gồm:

– Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên ô tô hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ ô tô;

– Bốc vác hàng hóa tại bến, bãi đỗ ô tô.

Loại trừ: Hoạt động của các bến, bãi ô tô được phân vào nhóm 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ).

52242

4

Bốc xếp hàng hóa cảng biển bao gồm:

– Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu biển;

– Bốc vác hàng hóa tại cảng biển.

Loại trừ: Hoạt động của các cảng biển được phân vào nhóm 52221 (Hoạt động điều hành cảng biển).

52243

5

Bốc xếp hàng hóa cảng song bao gồm:

– Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu, thuyền và phương tiện vận tải đường sông, hồ, kênh, rạch hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ các phương tiện đó;

– Bốc vác hàng hóa.

Loại trừ: Hoạt động của các cảng sông được phân vào nhóm 52222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương).

52244
6 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không bao gồm:

– Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên máy bay hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ máy bay;

– Bốc vác hàng hóa.

Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga hàng không, cảng hàng không được phân vào nhóm 52231 (Dịch vụ điều hành bay) và 52239 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không).

52245
7 Bốc xếp hàng hóa loại khác bao gồm:

– Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa tại các địa điểm như kho hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…

52249

Dự kiến vốn điều lệ của doanh nghiệp

Vốn điều lệ à tổng số tài sản, tiền mà các thành viên/ cổ đông, chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp trong vòng 90 ngày để doanh nghiệp hoạt động. Vốn điều lệ do chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh tự đăng ký và không cần phải chứng minh. Số vốn này thể điều chỉnh tăng lên bất cứ khi nào doanh nghiệp muốn và thủ tục cũng rất đơn giản.

Mức phạt cụ thể khi không đăng ký doanh nghiệp khi thuộc trường hợp phải đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 4, khoản 5 Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định về vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp thì khi thuộc trường hợp phải đăng ký doanh nghiệp mà công ty bốc xếp hàng hoá không thực hiện thì ngoài mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, chủ công ty bốc xếp hàng hoá còn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Thời gian thành lập doanh nghiệp: Từ 25 – 55 ngày làm việc

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian đăng bố cáo, khắc con dấu, đăng ký mẫu con dấu: 01 – 03 ngày làm việc.

4. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở của công ty bốc xếp hàng hoá sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Các vấn đề cần thực hiện sau khi đăng ký doanh nghiệp

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành. Hồ sơ chuẩn bị đăng ký mở tài khoản ngân hàng bao gồm:

 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • 01 bản công chứng Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép;
 • 01 bản sao điều lệ doanh nghiệp;
 • 01 bản công chứng Thông báo về việc đăng tải thông tin con dấu doanh nghiệp;

Thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp cần thông báo tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật lên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và hệ thống thuế.

Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thông tin đăng ký thuế);
 • Văn bản ủy quyền;

Thời gian thực hiện:

03 - 05 ngày làm việc.

Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 thì mức thu lệ phí môn bài và thời hạn nộp tờ khai, lệ phí môn bài được quy định như sau:

Mức thu lệ phí môn bài:

 • Công ty bốc xếp hàng hoá có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • Công ty bốc xếp hàng hoá có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Đơn vị phụ thuộc của công ty bốc xếp hàng hoá: chi nhánh, địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

Thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế môn bài:

 • Trường hợp 1: Nếu công ty bốc xếp hàng hoá đã phát sinh hoạt động kinh doanh thì phải nộp và kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp 2: Người nộp lệ phí mới thành lập công ty bốc xếp hàng hoá nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Nếu công ty bốc xếp hàng hoá thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn):

Dù công ty bốc xếp hàng hoá không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn như sau công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 • Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
 • Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
 • Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
 • Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không phải nộp tờ khai:

 • Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
 • Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
 • Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
 • Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Công ty bốc xếp hàng hoá tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có)

Thời hạn Nộp báo cáo tài chính năm

Dù công ty bốc xếp hàng hoá không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động. Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau.

Làm biển doanh nghiệp

Công ty bốc xếp hàng hoá bắt buộc phải treo biển doanh nghiệp tại trụ sở với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có).

Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử

Công ty bốc xếp hàng hoá có thể thông qua ACC để có mức phí sử dụng chữ ký số giá ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.

Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử

Hồ sơ đề nghị phát hành hóa đơn điện tử nộp qua mạng gồm:

 • Quyết định phát hành hóa đơn;
 • Mẫu hóa đơn;

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn trong vòng 2 - 3 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ để xem xét chấp thuận hay không.

Căn cứ theo nghị định 119/2018/NĐ-CP thì công ty bốc xếp hàng hoá mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế (hóa đơn giấy) theo quy định, tuy nhiên chỉ được sử dụng đến hết 31/10/2020.

6. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty bốc xếp hàng hóa của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ công ty bốc xếp hàng hoá: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến công ty bốc xếp hàng hoá sẽ được thành lập:
  • Danh sách thành viên góp vốn (đối với doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên) danh sách cổ đông (đối với doanh nghiệp cổ phần) danh sách thành viên hợp danh (đối với doanh nghiệp hợp danh);
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với thành viên góp vốn là cá nhân), đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với thành viên góp vốn là tổ chức);
  • Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cho người đại diện nộp hồ sơ;

7. Quy trình đăng ký thành lập công ty bốc xếp hàng hóa của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Những loại giấy phép nào cần thiết khi đăng ký giấy phép thành lập công ty bốc xếp hàng hoá?

Những loại giấy phép nào cần thiết khi thành lập công ty bốc xếp hàng hóa?

 • Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà có loại hồ sơ phù hợp

Thời hạn xin tất cả các giấy phép để thành lập công ty bốc xếp hàng hóa là bao lâu?

 • Thông thường tầm 35 – 55 sẽ đủ điều kiện hoạt động

ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục liên quan đến thành lập công ty bốc xếp hàng hóa không?

 • Hiện tại ACC chuyên xin cấp phép thành lập công ty bốc xếp hàng hóa, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trên.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1017 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (4)

  hoàng gia tuấn
  dịch vụ bốc xếp hoàng gia tuấn
  TRẢ LỜI
  bốc xếp hoàng gia tuấn
  bốc xếp hoàng gia tuấn
  TRẢ LỜI
  VŨ NGỌC SƠN
  KÍNH GỬI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ACC Kính nhở văn phòng luât sư tư vấn Công ty tôi dự định làm 2 màn hình led kích thước cao 2m , chiều ngang 1m lắp đạt sát tường ngay 2 bên vách tường cổng chính váo trung tâm mua sắm nhìn ra trục đường Lê Lợi Quận 1 TPHCM Chiều cao tường là 5m từ mặt đất Nôi dung là chạy tên các thương hiệu hiện đang kinh doanh ( Khoảng 20 thương hiệu)tại trung tâm. Cho tôi hỏi có cần phải xin giấy phép không?. trương hợp naa2o dùng màn hình led ngoài trời không cần xin giấy phép. Nếu xin giấy phép thì trình tự thủ tục như thế nào. Xin chân thành cám ơn
  TRẢ LỜI
  N
  Phương Nguyễn
  Quản trị viên
  Chào anh. Cảm ơn anh đã liên hệ đến ACC Anh vui lòng kiểm tra mail để biết thêm thông tin nhé. Thanks.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo