Bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh

logo accACC
Nguyen Vi

 Khi doanh nghiệp các bạn có nhu cầu muốn mở thêm địa điểm kinh doanh, thì doanh nghiệp cần phải làm mẫu thông báo bổ sung địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để tiến hành thủ tục bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh. Ngoài thông báo đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh, các doanh nghiệp còn cần phải làm mẫu quyết định đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh khi thực hiện thủ tục thành lập thêm địa điểm kinh doanh.

 

1.Địa điểm kinh doanh là gì?

Trong quá trình hoạt động của mỗi công ty, để có thể mở rộng được nguồn khách hàng cũng như mở rộng được khu vực bán hàng, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn việc thành lập thêm các chi nhánh hay thành lập thêm các địa điểm kinh doanh. Nếu như việc thành lập chi nhánh, các doanh nghiệp sẽ phải xử lý nhiều loại thuế, thủ tục có phần phức tạp hơn so với việc thành lập địa điểm kinh doanh lại có phần đơn giản và dễ dàng hơn đối với các doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành thì : “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”. Có thể hiểu một cách đơn giản thì địa điểm kinh doanh chính là nơi để cho doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, địa điểm kinh doanh lại không có con dấu, không có tư cách pháp nhân của công ty và sẽ không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của các doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Vậy mục đích của việc thành lập địa điểm kinh doanh hay bổ sung địa điểm kinh doanh là gì?

Là một trong số những loại hình kinh doanh ngoài trụ sở chính, doanh nghiệp nên thành lập địa điểm kinh doanh trong những trường hợp:

+ Công ty muốn mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính nhưng trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố

+ Muốn thành lập một đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản, hồ sơ không phức tạp và thời gian nhanh chóng

+ Những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vị kinh doanh của mình nhưng không muốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh nhưng lại có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh (khác với văn phòng đại diện công ty chỉ là nơi giao dịch, chào hàng) thì nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh.

2.Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh

 – Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Thông báo của hội đồng thành viên về việc lập địa điểm kinh doanh

– Biên bản của hội đồng thành viên về việc lập địa điểm kinh doanh

– Quyết định về việc lập địa điểm kinh doanh

– Thông báo lập sổ (nếu có) 

Trong trường hợp địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì sẽ có thêm 1 số giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp ( Bản sao)

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( bản sao )

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

3.Mẫu thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh

Sau đây Công ty Luật ACC xin cung cấp tới các bạn mẫu  thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh, mời các bạn tham khảo:

 

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

 1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..……………………

 1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………

Email: ……………………………………… Website: ………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
 2. a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT

Tên ngành

Mã ngành

     
 1. b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………………….
 2. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………. Giới tính: ….

Sinh ngày: ………… /….. /….. Dân tộc: …………  Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………………

Ngày cấp: ……………. /….. /….. Nơi cấp: ………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: ………. /….. /….. Ngày hết hạn: ….. /….. /….. Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………

Quốc gia: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… Fax: ……………………………..

Email: …………………………………………….. Website: …………………

 1. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………………..

 1. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ………………………………….

6

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):………………………

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

10

Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[1]: ……………..

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

 

4.Dịch vụ đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của Công ty Luật ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

6.Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của Công ty Luật ACC 

Chi phí dịch vụ đã bao gồm trọn gói hay chưa?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

Công ty Luật ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có soạn thảo hợp đồng dịch vụ hay không?

Công ty Luật ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. Công ty Luật ACC sẽ soạn thỏa trước Hợp đồng; tư vấn, giải thích các điều khoản cho các bên; Hỗ trợ ký kết Hợp đồng và hoàn tất các thủ tục.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ bổ sung địa điểm kinh doanh trong giấy phép kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận