CÔNG TY LUẬT ACC

Biên soạn là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

Biên soạn là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

08/03/2022

Một trong những hoạt động và giai đoạn để tạo nên một tác phẩm đó là biên soạn. Đây không phải là một thuật ngữ khó gặp nhưng không ít người hiểu được chính rác và cụ thể về biên soạn là gì. Vậy khái niệm này được hiểu như thế nào? Pháp luật về sở hữu trí tuệ gắn liền với tác phẩm biên soạn quy định ra sao? Hãy cùng Công ty luật ACC tìm hiểu về vấn đề pháp lý này trong bài viết dưới đây thông qua những quy định pháp luật được cập nhật mới nhất hiện hành năm 2022.

Biên soạn là gì
Biên soạn là gì

1. Khái niệm biên soạn là gì?

Định nghĩa về biên soạn là gì tuy không được quy định tại điều khoản pháp lý nào nhưng có thể hiểu khái niệm này thông qua những nội dung liên quan đến tác phẩm biên soạn tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 như sau:

– Biên soạn là hoạt động thực hiện chọn lọc và thu thập những tài liệu được phân theo chủ đề sau đó tiến hành tổng hợp lại, sử dụng các thông tin thu được này để viết thành một tác phẩm hoàn chỉnh. 

– Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tại Khoản 8, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định rằng biên soạn là một trong những tác phẩm được coi là phái sinh. Khi đó, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được tác giả sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, mà không phân biệt nội dung, hình thức, chất lượng, ngôn ngữ, phương tiện, chưa công bố hay đã công bố, chưa đăng ký hay đã đăng ký.

2. Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm biên soạn

Khi tác phẩm biên soạn là gì được coi là một hình thức của tác phẩm phái sinh thì khi đó nó sẽ thuộc đối tượng được bảo vệ của Luật sở hữu trí tuệ mà cụ thể là quyền tác giả. Cụ thể như sau:

Điều kiện bảo hộ  

– Tác phẩm biên soạn chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm biên soạn đó.

– Tác phẩm biên soạn được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

– Không được làm tác phẩm biên soạn mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm biên soạn đó, trừ trường hợp: Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.

Quyền tác giả đối với tác phẩm biên soạn

– Quyền nhân thân, bao gồm: 

+ Đặt tên cho tác phẩm

+ Được nêu bút danh hoặc nêu tên thật khi tác phẩm được công bố, sử dụng

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm

+ Tự mình công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác thay mình công bố tác phẩm

+ Có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác cắt xén, sửa chữa hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến uy tín và danh dự của tác giả.

– Quyền tác giả, bao gồm: 

+ Làm tác phẩm phái sinh

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng

+ Sao chép tác phẩm

+ Nhập khẩu, phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến, hữu tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính, tác phẩm điện ảnh.

3. Đăng ký tác phẩm biên soạn theo quy định

Quyền đối với tác phẩm biên soạn là gì phải thực hiện đăng ký để Nhà nước bảo vệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 34 của Nghị định 22/2018/NĐ-CP

– Hồ sơ đăng ký tác phẩm biên soạn bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Tờ khai về quyền đăng ký tác giả theo mẫu

+ Tác phẩm biên soạn cần đăng ký bản quyền được sao thành hai bản.

+ Giấy ủy quyền: Nếu người nộp đơn là người được tác giả ủy quyền 

+ Các tài liệu để chứng minh về việc bản quyền đối với các tác phẩm biên soạn là được chuyển giao từ người khác hay được thừa kế.

+ Tài liệu khẳng định về sự chấp thuận đăng ký của các đồng giả đã cùng tạo ra tác phẩm biên soạn và muốn có quyền sở hữu bản quyền chung đối với các tác phẩm biên soạn đó.

Trên đây là những quy định pháp luật liên quan đến biên soạn là gì do Công ty luật ACC tổng hợp và phân tích gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đọc còn có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến biên soạn hoặc những vấn đề pháp lý khác đang gặp phải hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, hiệu quả trên mọi tỉnh, thành khắp cả nước.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ