CÔNG TY LUẬT ACC

Biên bản xác nhận mất hóa đơn (Cập nhật 2021)

Thanh Trúc

Biên bản xác nhận mất hóa đơn (Cập nhật 2021)

Thanh Trúc

08/12/2021

Bên bán làm mất hóa đơn đầu ra  thì xử lý như thế nào? Mức xử phạt hành vi làm mất hóa đơn ra sao? Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin biên bản xác nhận mất hóa đơn mời bạn tham khảo!

87

biên bản xác nhận mất hóa đơn

1. Quy định về lập biên bản mất hóa đơn

Quy định về lập biên bản mất hóa đơn qua Công văn 77340/CT-TTHT 2017 mất hóa đơn liên 2 bị sai tên, địa chỉ

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

  1. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

–  Biên bản mất hóa đơn phải có xác nhận của đại diện 2 Công ty: bên mua và bên bán.

 2. Cách xử lý khi bên bán làm mất hóa đơn

Theo quy định, hóa đơn giấy khi lập phải có tối thiểu và tối đa không vượt quá 9 liên. Trong đó: Liên 1 dùng để lưu; liên 2 dùng để giao cho bên bán; từ liên 3 trở đi sẽ được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định.
Tuy nhiên, riêng các hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có tối thiểu 3 liên, trong đó liên 3 sẽ được lưu tại cơ quan thuế.

3. Lưu ý một số điều sau khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Khi phát hiện hóa đơn được lập đã kê khai thuế bị sai thông tin, kế toán phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và cả hóa đơn điều chỉnh.

Kế toán khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn cần thể hiện rõ điều chỉnh hóa đơn số mấy, ký hiệu, ngày lập, xuất hóa đơn điều chỉnh số mấy, ký hiệu, ngày lập, nội dung điều chỉnh.

Ngày trên hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh hóa đơn phải trùng khớp với nhau.

Biên bản điều chỉnh cho hóa đơn điện tử sẽ được kế toán bên bán và bên mua ký điện tử. Sau đó, nó được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Nếu người mua không có chữ ký điện tử, bên mua và bên bán phải lập văn bản giấy thỏa thuận rõ sai sót, có chữ ký của hai bên.

4. Mẫu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng……năm…….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN MẤT HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất hóa đơn:……………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Giải trình về việc mất hóa đơn, như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng Liên hóa đơn Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lý do mất hoá đơn: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Nay đơn vị báo cáo với………………………………………………………………………

Để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng. Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế tực tiếp quản lý;

– Lưu VP./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký đòng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi biên bản xác nhận mất hóa đơn cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề biên bản xác nhận mất hóa đơn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ