CÔNG TY LUẬT ACC

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mới nhất 2021

Thanh Trúc

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mới nhất 2021

Thanh Trúc

08/12/2021

Giao dịch mua bán hàng hóa làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa bên mua và bên bán. Do đó, các bên ký kết hợp đồng kinh tế để đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa các bên; cũng như góp phần loại trừ rủi ro có thể xảy ra. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mời bạn tham khảo!

r4

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

1. Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

2. Trường hợp dùng biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

  • Khi hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
  • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó;
  • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ;
  • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân phải giải thể hoặc;
  • Khi người nhận chuyển giao thực hiện hợp đồng kinh tế không có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng kinh tế.

3. Tại sao phải có biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Hiện nay không có văn bản ghi nhận về khái niệm này nhưng trong các giao dịch thương mại vẫn sử dụng hợp đồng kinh tế để ký kết khi mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra thì trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như khi hợp đồng chấm dứt, các bên cần phải ghi nhận rõ bằng biên bản thỏa thuận hoặc biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.

4. Mẫu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(SỐ: …../20…../…….)

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số:  …./20……/…..

– Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi Bên;

Hôm nay, ngày ….  tháng ….  năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm có:

BÊN A:  CÔNG TY TNHH …

Địa chỉ:                             ……

Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ:                           Giám đốc

BÊN B:  CÔNG TY TNHH …

Địa chỉ:                             …

Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn B

Chức vụ:                           Giám đốc

Hai Bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng tư vấn dịch vụ số :…./20…./………….. ký ngày …. tháng … năm 20… và thanh quyết toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc đã hoàn thành

Bên B đã hoàn thành nội dung công việc trong bản hợp đồng số  …./20…./……………

Điều 2. Thanh toán

– Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo quy định Hợp đồng.

– Ngay sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ cung cấp Hóa đơn
thuế GTGT cho Bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên cùng nhất trí thanh lý các nội dung công viêc nêu tại Hợp đồng số…./20…./…………… ký ngày …. tháng ….. năm 20…. Kể từ ngày Bên B xuất và gửi hóa đơn GTGT cho Bên A tương ứng với khoản phí dịch vụ đã được thanh toán, nội dung Hợp đồng số…./20…/………… ký ngày …. tháng …… năm 20….. không còn giá trị và hai Bên không có bất kỳ một khiếu kiện nào.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ