CÔNG TY LUẬT ACC

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công (Cập nhật 2021)

Đàm Như

08/12/2021

Hiện nay, khi thực hiện một dự án xây dựng, trước khi tiến hành thi công, có rất nhiều thủ tục cần phải làm để hoạt động xây dựng được diễn ra suôn sẻ, một trong số đó là nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công. Hoạt động này phải được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin về biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công (Cập nhật 2021).

2 13

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công (Cập nhật 2021)

         1. Nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công là gì?

Nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công là quá trình kiểm định, thu nhận một hoặc một số máy móc thiết bị sử dụng trong thi công công trình nào đó để kiểm tra số lương, đánh giá chất lượng vận hành trước khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời là cơ sở để bàn giao sau khi hoàn thành việc thi công.

          2. Tài liệu cần thiết để tiến hành nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công?

Các loại văn bản cần thiết để làm thủ tục nghiệm thu bao gồm:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu

– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

– Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, thiết bị, nhật ký thi công và giám sát;

– Các văn bản có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công.

3. Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công cần có những nội dung gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công thì các nội dung trong Mẫu gồm có:

– Tên công trình, hạng mục thực hiện nghiệm thu

– Tên máy móc, thiết bị nghiệm thu

– Thành phần trực tiếp nghiệm thu

– Thời gian nghiệm thu

– Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị

– Kết luận: Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử không tải

– Chữ ký của cán bộ giám sát thi công và kỹ thuật thi công trực tiếp.

4. Lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công?

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá máy móc thiết bị có đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chí đề ra của các bên hay không. Vì vậy khi thực hiện biên bản quý khách hàng cần chú ý:

– Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu cần rõ ràng, cụ thể

– Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc nghiệm thu: Đây là điều để các bên làm căn cứ khi cần xác minh lại.

– Kết luận: Trong văn bản cần có kết luận sau khi nghiệm thu công trình.

– Chữ ký các bên tham gia: Các bên cần ký vào biên bản để xác nhận sự tham gia, có mặt của mình.

5. Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công của ACC?

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

MÁY MÓC THIẾT BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG

 

1.Đối tượng nghiệm thu

Công trình:……………………

Hạng mục:………………

Địa điểm xây dựng:…………..

  1. Thành phần trực tiếp tham gia

Bên A : Đại diện tư vấn giám sát Ông/bà:……………..

Chức vụ: …………………………

Bên B: Đại diện nhà thầu thi công

Ông/bà:………………….

Chức vụ: …………………..

Bên C: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:…………………………

Chức vụ: …………………….

3.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

4.Nội dung nghiệm thu

a , Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu
  • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo công trình
  • Văn bản khác có liên quan

b , Kết quả kiểm tra

Tên máy móc thiết bị:…………………..

Nguồn cung cấp:……………..

Chất lượng:………………….

Tiêu chuẩn kỹ thuật:……………..

  1. Kết luận
  • TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..
  • TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:……………….

Về các lỗi:…………………………

+ Thời gian đưa các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu.

Đại diện tư vấn giám sát Đại diện nhà thầu thi công Đại diện chủ đầu tư

Nói tóm lại, bài viết trên đây của ACC Group về biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công (Cập nhật 2021) đã cung cấp tới quý vị những thông tin cơ bản về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu cần bất cứ hỗ trợ gì về biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước thi công, quý khách hàng hãy liên hệ với ACC Group để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ