CÔNG TY LUẬT ACC

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (Cập nhật 2021)

Đàm Như

08/12/2021

Sau khi các dự án đã hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu để tiến hành đánh giá kết quả. Đặc biệt ở trong lĩnh vực làm việc như xây dựng, công trình thì mẫu biên bản nghiệm thu công việc sẽ giúp kiểm định được chất lượng của công việc diễn ra, đưa công trình vào sử dụng và thanh toán. Hãy cùng ACC tìm hiểu về Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành trong bài viết dưới đây.

7 1 1

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (Cập nhật 2021)

         1. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Nghiệm thu khối lượng hoàn thành là việc kiểm tra, tính toán, đo đạc … tất cả các công việc xây dựng đã được thiết kế hoặc thi công hoặc lắp đặt… trong một chu kỳ thanh toán (có thể theo thời gian hoặc theo điểm dừng kỹ thuật) đã được quy đinh trọng điều khoản về thanh toán, quyết toán của Hợp đồng thi công xây lắp, Hợp đồng thiết kế, Hợp đồng khảo sát…;

Mục đích của việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành là để Chủ đầu tư giải ngân cho Nhà thầu theo kế hoạch vốn đã dự kiến, ngược lại Nhà thầu có tài chỉnh để thi công tiếp trong chu kỳ tới đáp ứng được tiến độ hoặc nghiệm thu khối lượng hoàn thành với mục đích là chuyển tiếp sang hạng mục khác, hoặc mục đích là lấp đi những phần ngầm bị che khuât..;

Trừ trường hợp Hợp đồng phải thực hiện trong thời gian quá ngắn từ 20-30 ngày hoặc trọn gói trong thời gian cực ngắn là có thể để kết thúc công trình rồi thanh toán cả 1 thế. Còn lại các Hợp đồng phải hoàn thành trong thời gian theo quý, năm thì tất cả các Nhà thầu đều thanh toán theo đợt, giai đoạn hoàn thành (tháng, quý hoặc theo điểm dừng kỹ thuật móng, thân,…) để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn, ứng vốn để tiếp tục thi công, để 2 bên thực hiện Hợp đồng ghi nhận doanh thu, chi phí, khối lượng dở dang, lợi nhuận, quyết toán thuế vào các đợt báo cáo tài chính cuối năm…

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành là gì?

Biên bản nghiệm thu khối lượng là biên bản được lập ra để làm căn cứ đánh giá về nội dung và chất lượng công việc của người thực hiện dựa trên khối lượng của công việc, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

Biên bản này có vai trò rất quan trọng và thường được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực đặc biệt là thi công công trình xây dựng, dự án,..để có thể nắm được nội dung công việc cụ thể đã thực hiện ra sao, chất lượng công việc đạt được căn cứ vào nguyên vật liệu, công cụ và nội dung công việc cụ thể.

Để có thể nghiệm thu khối lượng của một công trình, dự án nào đó thường sẽ phải căn cứ trên một số tiêu chí cụ thể như là nội dung công việc có chính xác đầy đủ không; trong mỗi thời điểm thực hiện nghiệm thu khối lượng của từng giai đoạn, từng hạng mục thì cần có biên bản ghi rõ ràng, chi tiết.

Từ đó có thể thấy được rằng quá trình thực hiện việc nghiệm thu và biên bản nghiệm thu khối lượng có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với người thực hiện công việc mà còn đối với khách hàng để có thể nắm được nội dung công việc một cách chi tiết nhất.

3. Khi nào cần biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành?

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp cần sử dụng và lập biên bản theo Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành như:

– Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra các hoạt động và giám sát tiến độ kết quả công việc, công trình trước khi đưa vào sử dụng thì cần phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành để ghi lại tất cả các thông tin để tiến hành kiểm nghiệm.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng cũng thường được thực hiện trong việc xây dựng để thực hiện việc đánh giá chất lượng của công trình đang thi công và toàn bộ kết quả của việc xây lắp trước khi đưa công trình và hạng mục công trình đó vào sử dụng.

– Ngoài ra để nghiệm thu một số công việc nào đó như dự án,…thì cũng cần sử dụng biên bản về nghiệm thu khối lượng công việc, chất lượng công việc trong quá trình thực hiện dự án, ảnh hưởng đến độ bền vững và điều kiện sử dụng,…

Từ đó có thể thấy được rằng trong rất nhiều trường hợp trên thực tế cần phải có biên bản nghiệm thu công việc để có thể nắm được tiến trình của công việc, chất lượng của công việc từ đó có thể đưa ra được phương án giải quyết phù hợp nhất.

4. Hướng dẫn soạn Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành

Cũng như việc thực hiện soạn thảo các mẫu biên bản khác thì khi soạn thảo biên bản theo Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành cần có những nội dung:

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ là phần không thể thiếu trong mỗi biên bản

– Tiếp theo là tên biên bản được trình bày căn đều hai bên của trang giấy và viết in hoa, cụ thể là BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Tiếp đó cần ghi đầy đủ tên của công trình được nghiệm thu, tên gói thầu và số biên bản nghiệm thu khối lượng được lập, thông tin cụ thể về ngày nghiệm thu;

– Khối lượng công việc đã thực hiện ghi cụ thể bắt đầu từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Thông tin của các bên tham gia thực hiện việc nghiệm thu bao gồm đại diện của ban quản lý đầu tư xây dựng và đại diện nhà thầu thi công, ở phần này cần ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ của từng người tham gia.

– Tiếp theo là nội dung thống nhất về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong mục này sẽ có thông tin về số thứ tự, hạng mục từng công việc, đơn vị tính, khối lượng gồm có các thông tin về việc trúng thầu, đã điều chỉnh bổ sung, đã nghiệm thu các đợt trước, nghiệm thu đợt này và phần ghi chú nếu có.

– Sau khi thực hiện việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán thì các bên sẽ ký vào biên bản nghiệm thu. Đây là những nội dung thông tin cần phải có trong khi soạn thảo biên bản nghiệm thu về khối lượng hoàn thành.

5. Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: ………………………………………

– Ngày nghiệm thu: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

  1. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
  2. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

  1. Đại diện nhà thầu thi công: ………………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

  1. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:
STT Nội dung công việc Quy cách Kích thước ĐVT Khối lượng Ghi Chú
Rộng Sâu Cao

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN              ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành và một số thông tin liên quan đến mẫu biên bản này. Mong rằng quý khách hàng cảm thấy bài viết là hữu ích. Nếu còn gì thắc mắc, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ