Biên bản đối chiếu công nợ tiếng anh mới nhất 2022

Đàm Như

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng anh mới nhất 2022

Đàm Như

12/12/2021

Biên bản đối chiếu công nợ là một loại biên bản không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, công ty có yêu tố nước ngoài. Vậy biên bản đối chiếu công nợ tiếng anh là gì và nội dung như thế nào. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

15 4

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng anh mới nhất

1. Công nợ là gì

Chúng ta có thể hiểu công nợ là khoản tiền chưa thanh toán phát sinh từ hoạt động mua bán, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,…. Của một doanh nghiệp với một số nhà cung cấp, khách hàng,….

Công nợ phải thu: Là những khoản tiền mà doanh nghiệp đã bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nhưng khách hàng chưa thanh toán tiền.

– Công nợ phải trả: Là những khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các nhà cung cấp, người bán phát sinh từ việc mua các loại hàng hóa, dịch vụ… để phục vụ cho quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

Người đảm nhận công việc theo dõi, quản lý công nợ của doanh nghiệp được gọi là kế toán công nợ

2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì

Vậy từ định nghĩa trên có thể thấy biên bản đối chiếu công nợ rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các hoạt động kê khai thuế khác. Biên bản đối chiếu công nợ có thể hiểu là biên bản giữa bên mua và bên bán nhầm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán, đặc biệt trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn với đối tác là tổ chức, công ty, doanh nghiệp khởi tố nước ngoài.

3. Lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ

Có thể thấy biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ quan trọng để kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của các bên, từ biên bản đối chiếu công nợ mà doanh nghiệp có thể nắm bắt các khoản nợ từ đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Khi lập biên bản đối chiếu công nợ có một số điều phải lưu ý như sau:

Trường hợp khách hàng không chịu đối chiếu công nợ thì phương án giải quyết là thứ nhất cần chuyển phát có đảm bảo Để có bên thứ ba là bên chuyển phát chủ nhận là đã gửi cho đúng đối tượng. Nếu khách hàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào khác thì kế toán công nợ cần lên phương án trong việc cần nhờ sự can thiệp của bên thứ ba là các công ty thu nợ chuyên nghiệp hoặc sự can thiệp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc nếu trong vòng một tháng mà vẫn không có hiệu quả thì lúc này bạn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để chuyển ra tòa

4. Biên bản đối chiếu công nợ tiếng anh là gì?

Biển bản đối chiếu công nợ Tiếng Anh là: customer receivables confirmation

Ngoài ra, liên quan đến công nợ có một số thuật ngữ khác liên quan như:

Công nợ phải thu (receivable)

Công nợ phải trả (To pay debt)

Đối chiếu công nợ (debt comparison)

Cấn trừ công nợ (Clearing debt)

Kế toán công nợ (Accounting liabilities)

5. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ song ngữ bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt

Name of your company                                                                         Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh, 29th December, 2019

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

CONFIRMATION OF PUBLIC DEBT

No: ………

Căn cứ vào hợp đồng thương mại số…….., được ký ngày 16/10/2019 giữa:

Based on the commercial contract number ………., Was signed on October 16, 2019 between:

Người mua/ Auyer:………………………………… …………………………….

Địa chỉ/ Address:…………………………………………………. ………………

Điện thoại/Phone number: …………….…………….…………….………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….………..

Người bán/ Seller: …………….…………….…………….…………….…………

Địa chỉ/ Address:………………………………………………….…………………

Điện thoại/Phone number: …………………………………………………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….…………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….…………

Căn cứ vào điều khoản thanh toán của hợp đồng:

Based on the payment terms of the contract:

– Thanh toán trước………… ngày sau ký hợp đồng/ Payment in advance ………… the day after signing the contract.

-Thanh toán…………còn lại của hợp đồng trước khi giao/ Payment ………… remaining of the contract before delivery.

Hôm nay, ngày 29/12/2019 tại…………., chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được 50% thanh toán trước cho hợp đồng này vào ngày 30/10/2019, với số tiền là 1.000.000 USD.

Today, December 29, 2019 at …………., We would like to confirm that we received 50% prepayment for this contract on October 30, 2019, for the amount of 1,000. 000 USD.

Phần thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng hóa đã chuẩn bị xong.

The remaining payment of the contract will be notified by us when the goods have been prepared.

Công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Our company deeply thanks for the cooperation from your company in the past.

Giám đốc công ty/ Director of the company

Mai Tien Thanh

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về biên bản đối chiếu công nợ Tiếng Anh là gì. Biên bản là loại giấy tờ quan trọng được sử dụng phổ biến trong các cuộc họp cũng như đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Nếu bạn còn thắc mắc nào khác, đừng quên mà hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn chính xác nhất

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận