Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát

Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng? Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát thi công? Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát mời bạn tham khảo!

14t

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát

1. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

– Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể:

” Điều 4. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trườngvà văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát thi công

– Căn cứ vào Khoản 10 Điều 3 Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định: “10. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.”

Tại Điều 9 Luật xây dựng 2014 quy định về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng, theo đó: bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm có: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị công, người lao động, bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng.

– Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng khi tham gia mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đáp ứng điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng khi bên mua bảo hiểm đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực xây dựng quy định tại Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 và những quy định pháp luật liên quan.

3. Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát thi công

4. Cơ sở pháp lý:

+ Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020

+ Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

+ Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tư vấn giám sát thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (334 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (1)

  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo