messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Bảo hiểm thất nghiệp 2 năm được bao nhiêu tiền

Xin hỏi tôi đi làm tại công ty may được 2 năm 03 tháng, tôi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được hai năm. Nay vì hoàn cảnh gia đình mẹ già đơn chiếc lại có bệnh nên tôi có ý định xin nghỉ việc về quê làm ăn canh tác tiện bề chăm sóc mẹ già. Vậy khi tôi nghỉ việc thì tôi được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp của hai năm đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu tiền.

Vấn đề bạn hỏi, Công Ty Luật ACC xin giải đáp cho bạn như sau:

1

Bảo hiểm thất nghiệp 02 năm được bao nhiêu tiền

1. Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu như thế nào?

– Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà người lao động làm việc theo chế đồng phải được tham gia, nhằm mục đích hỗ trợ một phần thu nhập, cho người lao động khi họ không mai  bị mất việc làm đồng thời hỗ trợ người lao động học nghề và chi phí cho thời gian tìm việc mới.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những đối tượng nào?

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có xác định thời hạn;

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Lưu ý:

+ Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có xác định thời hạn; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng mà đang giao kết và thực hiện nhiều hợp đồng cùng một lúc thì người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

+ Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Bảo hiểm thất nghiệp gồm những chế độ gì?

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định được hưởng các chế độ như sau:

– Được hưởng trợ cấp thất nghiệp, một khi nghỉ việc hoặc mất việc theo đúng quy định và có thời gian đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật về bảo hiểm;

– Được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm mới;

– Được hỗ trợ học nghề;

– Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

4. Điều kiện được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc

– Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có xác định thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

5. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những gì?

– Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Lưu ý: Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời gian từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

6. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc người lao động cần làm những thủ tục như sau để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định:

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

– Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

7. Thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Mức hưởng: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy dựa trên những thông tin bạn cung cấp và căn cứ những quy định nêu trên, bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 02 năm thì bạn được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Bạn có thể nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn cư trú để được giải quyết hồ sơ.

Do bạn không cung cấp số tiền lương cụ thể nên chúng tôi không tính được số tiền bạn nhận trợ cấp của 03 tháng thất nghiệp là bao nhiêu. Bạn có thể căn cứ vào quy định nêu trên để tính số tiền bạn nhận được là bao nhiêu nhé.

Tuy nhiên nếu trường hợp bạn trở về quê mà tìm được việc làm mới ngay sau đó thì bạn có thể đóng tiếp bảo hiểm để duy trì được thời gian đóng bảo hiểm lâu hơn bạn nhé.

Trên đây là một số nội dung quy định về bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi thông tin để bạn tham khảo. Mong bạn sớm nhận được tiền hỗ trợ thất nghiệp.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.