Khái niệm bảng thống kê là gì? Ý nghĩa

Thống kê là nghiên cứu của tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu. Hiện nay, phương pháp thống kê được sử dụng rất phổ biến trong công việc và xã hội. Việc lập ra các bảng thống kế, thể hiện dựa trên những con số và phân tích những con số này là cách dễ hiểu, dễ hình dung nhất đối với tất cả mọi người. Từ đó mọi người có thể tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng, có thể so sánh, đánh giá nhanh chóng dựa trên bảng thống kê. Vậy bảng thống kê là gì? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Khái niệm bảng thống kê là gì? Ý nghĩa.

Ohne Titel

Khái niệm bảng thống kê là gì? Ý nghĩa

1. Thống kê là gì?

Thống kê là một dạng phân tích toán học sử dụng các mô hình, sự biểu diễn và tóm tắt định lượng cho một tập hợp dữ liệu thực nghiệm hoặc nghiên cứu thực tế nhất định nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và quyết định.

Thống kê được chia làm hai lĩnh vực: thống kê mô tả và thống kê suy luận. Đối với mỗi lĩnh vực sẽ có chức năng riêng. Xác định được mục đích thống kê là gì giúp chủ thể lựa chọn được cho mình phương pháp thực hiện, qua đó có thể đưa ra những đánh giá chính xác nhất khi thực hiện thống kê.

2. Bảng thống kê là gì?

Bảng thống kê là một chế độ trình bày kết quả tổng hợp số liệu thống kê theo từng nội dung riêng biệt nhằm phục vụ cho đòi hỏi của quá trình nghiên cứu vớt thống kê.

3. Ý nghĩa của bảng thống kê

– Phản ánh đặc trưng căn bản của từng tổ và của cả tổng thể;

– miêu tả mối liên quan mật thiết giữa những số liệu thống kê;

– thực hiện cơ sở áp dụng các phương pháp phân tích thống kê khác biệt một cách dễ dàng…

– Thống kê có vai trò rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu để có thể đưa ra những con số có ý nghĩa phân tích giúp cho các nhà phân tích thống kế có được những kết quả xác thực nhất để cải thiện các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

– Từ những hiện tượng trong đời sống thông quá việc thống kê các nhà phân tích, nghiên cứu có thể tạo ra các bảng biểu bao gồm số lượng, dữ liệu, biểu đồ thể hiện những thông tin quan trọng một cách ngắn gọn và dễ hiểu đối với mọi người.

– Kết quả của việc thống kê chính là căn cứ, là cơ sở cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo nhà nước có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến tình hình chung đời sống xã hội của con người.

4. Kết cấu của bảng thống kê

+ Về cách thức

– Bảng thống kê bao gồm các hàng ngang và cột dọc, các tiêu đề và các tài liệu con số.

– Hàng ngang cột dọc phản ánh quy mô của bảng thống kê, thường được đánh số thứ tự.

– Ô của bảng dùng để điền số liệu thống kê.

– Tiêu đề của bảng: Phản ánh nội dung của bảng và của từng chỉ tiêu trong bảng.

Có 2 loại tiêu đề:

Tiêu đề chung: Tên bảng.

Tiêu đề nhỏ (mục): Tên hàng, cột.

– các số liệu được ghi vào những ô của bảng, mỗi số liệu phản ánh đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu giúp.

chế độ của bảng được miêu tả qua sơ đồ sau:

* Về nội dung: chia thành 2 phần: Phần chủ để và phần giải nghĩa.

– Phần chủ để: Nội dung phần chủ đề nhằm nêu rõ ràng tổng thể nghiên cứu được phân thành những bộ phận nào, hoặc mô tả đối tượng nghiên cứu giúp là những đơn vị nào, loại hình gì, tên địa phương hoặc các thời gian nghiên cứu khác nhau. Hay nói cách khác, phân chủ đề biểu lộ tiêu thức phân tổ những đơn vị tổng thể thành các tổ. vị trí của phần này thường để ở bên phải phía dưới của bảng (tên của những hàng- tiêu đề hàng).

– Phần giải thích: Nội dung phần này gồm những chỉ tiêu giải nghĩa về các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu giúp (giải thích phần chủ đề của bảng). vị trí của phần này thường để ở bên trái phía trên của bảng (tên của những cột- tiêu đề cột).

5. Nguyên tắc lập bảng thống kê

Khi sử dụng bảng thống kê để thuyết trình các số liệu thống kê cần tôn trọng những vấn đề mang tính phép tắc như sau:

– Quy mô của bảng thống kê không nên quá lớn. Nếu bảng thống kê quá lớn (nhiều hàng, cột) thực sự có thể tách thành 2 hoặc 3 bảng bé dại hơn;

– những tiêu đề, tiêu mục nên ngắn gọn, đúng đắn và dễ hiểu;

– những hàng và những cột được ghi kí hiệu và đánh số;

– các chỉ tiêu giải thích bố trí hợp lí;

– Cách ghi số liệu vào bảng thống kê theo quy ước sau:

(-): Không có tài liệu;

(…): thể hiện số liệu còn thiếu có thể xẻ sung;

(x) biểu hiện hiện tượng không có liên quan đến chỉ tiêu đó;

các đơn vị có cùng 1 đơn vị tính toán như nhau phải ghi theo mức độ đúng mực giống nhau (0,1 hay 0,01…) theo quy tắc thực hiện tròn số.

– Cuối bảng cần thiết ghi chú giải thích tài liệu trong bảng như nguồn tài liệu trích, cách tính…

6. Những loại bảng thống kê

* Bảng đơn giản: Bảng thống kê mà phần chủ đề không phân tổ, chỉ liệt kê những đơn vị tổng thể, tên gọi các địa phương hoặc những thời gian khác biệt của quá trình nghiên cứu giúp.

Ví dụ:

* Bảng tần số (bảng phân tổ): Là bảng thống kê mà tổng thể đối tượng nghiên cứu vớt ghi trong phần chủ để được phân thành các tổ theo 1 tiêu thức nào đó.

Bảng phân tổ thường bao gồm 2 cột tính toán là tần số và tần suất. Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính hay tiêu thức số lượng, người ta thường đếm xem có bao nhiêu đơn vị có cùng một thể hiện và so với tổng số quan sát thì số đơn vị có cùng biểu hiện này chiếm bao nhiêu phần trăm.

Ví dụ:

Bảng tần số thực sự có thể được phân tổ theo nhiều tiêu thức, khi đó người ta gọi là bảng tần số có ghép group (có phân tổ)

Bảng phân tổ được dùng để:

– Nêu rõ rệt kết cấu và bất định kết cấu của hiện tượng nghiên cứu;

– Phân tích mối liên hệ giữa những hiện tượng.

* Bảng kết hợp: Là bảng trong đó tổng thể đối tượng nghiên cứu vớt ghi ở phần chủ đề được phân tổ theo 2 tiêu thức trở lên. Bảng kết hợp giúp ta phân tích sâu hơn về đối tượng đang nghiên cứu vớt. Bảng kết hợp thường gặp ở các dạng sau:

– Bảng kết hợp 2 tiêu thức thuộc tính.

Ví dụ:

– Bảng kết hợp 3 tiêu thức định tính

Thí dụ: Số người lao động phân theo tình trạng việc làm của Hà Nội năm 2000 người ta đã kết hợp 3 tiêu thức định tính như tình trạng việc thực hiện, tuổi quy định và giới tính ở bảng sau

– Bảng kết hợp giữa tiêu thức số lượng với tiêu thức thuộc tính

Thí dụ: Số người lao động phân theo tình trạng việc thực hiện của Hà Nội năm 2000 người ta đã kết hợp 3 tiêu thức, trong đó 2 tiêu thức định tính như tình trạng việc thực hiện và giới tính, 1 tiêu thức số lượng là độ tuổi như sau.

7. Một số câu hỏi thường gặp

Vai trò của Phương pháp thống kê?

Để thống kê được mang lại những kết quả như mong muốn, cần hiểu rõ các phương pháp thống kê là gì?, qua đó có thể thực hiện nghiên cứu đối tượng tốt nhất. Thống kê sử dụng 4 phương pháp cơ bản: thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng và dự đoán, cụ thể như sau:

– Phương pháp thu thập và xử lý số liệu. Đây là phương pháp được sử dụng trong trường hợp số liệu có sự hỗn độn, dữ liệu chưa đáp ứng được cho quá trình nghiên cứu. Chính vì thế cần tiến hành xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán. Từ đó kết quả sẽ giúp khái khoát đặc trưng tổng thể.

– Điều tra chọn mẫu là sử dụng phương pháp chỉ cần nghiên cứu một bộ phận của tổng thể mà có thể suy luận cho hiện tượng tổng quát mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cho phép.

– Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng: phương pháp thống kê này hướng tới những mối liên hệ của các hiện tượng với nhau.

– Dự đoán. Đây là phương pháp cần thiết và quan trọng trong hoạt động thống kê. Từ các phương pháp trên thu thập được các đặc trưng, số liệu,… có thể đưa ra những dự đoán.

Thông tin thống kê là gì?

Khoản 2 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Thông tin thống kê là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó".

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Khái niệm bảng thống kê là gì? Ý nghĩa. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (875 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo