Bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 và các quy định cụ thể

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 là gì? Bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015. Để tìm hiểu hơn về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 nhé.

ban-tu-kiem-diem-dang-vien-2015

Bản tự kiểm điểm đảng viên 2015

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối tượng kiểm điểm.

Đối với cá nhân theo quy định của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì đối tượng kiểm điểm Đảng viên như sau:

 • Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Tại sao cần viết bản kiểm điểm.

Như đã nêu trên thì bản tự kiểm là văn bản mà cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, biết tự nhận ra khuyết điểm của bản thân. Giúp cá nhân tự đánh giá trước một hội đồng và rút kinh nghiệm đối với những lần sau từ những huyết điểm của bản thân, những sai sót mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới.

 • Bản tự kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và bảng đánh giá nhân viên cuối năm.
 • Đối với người lao động khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nếu có hành vi vi phạm lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật như: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, xử lý kỷ luật sa thải.
 • Đối với những học sinh, sinh viên khi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường thì cũng phải viết bản tự kiểm điểm do có hành vi vi phạm.
 • Đảng viên khi có những hành vi vi phạm điều lệ đảng, nghị quyết của đảng,…cũng phải viết bản tự kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật.

4. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên 2015.

ĐẢNG BỘ……………
Chi bộ……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………
Chi bộ:…………………………………………………………………………
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. Về tổ chức kỷ luật:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
Không hoàn thành nhiệm vụ
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):
………………………………………………………………………………….
-Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………………………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…..năm…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Kết luận bản tự kiểm điểm đảng viên 2015.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản tự kiểm điểm đảng viên 2015. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bản tự kiểm điểm đảng viên 2015 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (796 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo