Nguyên tắc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Mạnh Hùng

Nguyên tắc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Mạnh Hùng

01/01/2022

1. Giới thiệu về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bán khoản phải thu) là thỏa thuận bằng văn bản về việc bên bán khoản phải thu chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu và nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu. Như vậy thì bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là gì? Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính. Để tìm hiểu hơn về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bán khoản phải thu nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan:

 • Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017
 • Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
 • Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

ban cac khoan phai thu

Bán khoản phải thu

2. Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là gì?

Theo quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Điều 3 về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính như sau:

 • Khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là khoản phải thu) là số tiền mà bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính.
 • Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bán khoản phải thu) là thỏa thuận bằng văn bản về việc bên bán khoản phải thu chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản phải thu cho bên mua khoản phải thu và nhận tiền thanh toán từ bên mua khoản phải thu.
 • Bên bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên bán) là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính.

3. Bên mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Theo quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Khoản 4 Điều 3 quy định về Bên mua khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên mua) là người cư trú và người không cư trú theo quy định của pháp luật ngoại hối, bao gồm:

Thứ nhất, Người cư trú:

 • Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng) được thực hiện hoạt động mua nợ theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp;
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động mua nợ theo Giấy phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp;
 • Pháp nhân khác không phải là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Cá nhân;

Thứ hai, Người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

4. Giá bán khoản phải thu.

Theo quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN về quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Điều 6 về giá bán các khoản phải thu như sau:

 • Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật; giá bán phù hợp với nguyên tắc thị trường.
 • Giá bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản được xác định trên cơ sở giá trị ghi sổ của khoản phải thu, việc đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ khoản cho thuê tài chính và các yếu tố thị trường khác.
 • Việc xác định giá bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm đối với bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản do Hội đồng bán khoản phải thu quyết định, phù hợp quy định của pháp luật.

5. Kết luận giấy phép hoạt động.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận