2 người cùng đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh? 2022

Nguyen Vi

2 người cùng đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh? 2022

Nguyen Vi

30/07/2021

Đăng ký kinh doanh là thủ tục và công việc bắt buộc đầu tiên để chủ thể kinh doanh tiến hành gia nhập thị trường  và được ghi nhận tư các pháp lý khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và bắt đầu việc kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Theo đó, khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận kinh doanh hay giấy phép kinh doanh. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người đứng tên, đại diện cho doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh? Liệu 2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người có được không? Để trả lời những vướng mắc nêu trên, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin. 


1.Loại hình doanh nghiệp cho phép đăng ký kinh doanh 2 người

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành quy định nhiều loại hình doanh nghiệp có thể được thành lập để tiến hành việc kinh doanh. Tuy nhiên, với việc có hai người trở lên cùng góp vốn, cùng nhau thành lập doanh nghiệp thì pháp luật quy định loại hình doanh nghiệp có số lượng thành viên tối thiểu hai thành viên trở lên bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, 
  • Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  • Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Như vậy, nếu bạn muốn đăng ký kinh doanh 2 người thì chỉ có thể lựa chọn việc đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp có từ hai thành viên góp vốn trở lên gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Khi lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp và tiến hành đăng ký kinh doanh thì hai người cùng là chủ sở hữu của một công ty thì sẽ được sở hữu tỷ lệ phần vốn góp tương ứng của mình vào công ty đó. Việc đứng tên công ty sẽ được pháp luật thừa nhận là người đại diện theo pháp luật của công ty và thông tin của người đó sẽ được ghi nhận vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay giấy phép kinh doanh của công ty đó.


2.2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh có được không?

2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người có được không. Người được đứng tên trong giấy phép kinh doanh được xem là đại diện theo pháp luật của công ty đó. Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật tại khoản 1, điều 12 như sau: “ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. Như vậy, việc 2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn.

  • Nếu công ty bạn muốn thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần thì công ty bạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, điều 12 luật doanh nghiệp năm 2020. Như vậy,, theo quy định trên thì tùy thuộc vào việc công ty bạn có một hay hai người đại diện theo pháp luật hay theo điều lệ của công ty quy định về số lượng người đại diện theo pháp luật thì khi đó sẽ có thể xác định được ai là người đại diện theo pháp luật của công ty và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ có thông tin về người đại diện theo pháp luật đó. Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có thể tồn tại trường hợp 2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người nếu hai người đó là người đại diện theo pháp luật hoặc được quy định trong điều lệ công ty của doanh nghiệp đó. 
  • Nếu công ty bạn muốn thành lập là công ty hợp danh: Theo quy định tại khảo 1 điều 184 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Như vậy, trong giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh tức là giấy chứng nhận kinh doanh sẽ ghi thông tin của các thành viên hợp danh của công ty đó và bắt buộc phải có tối thiểu từ 2 thành viên hợp danh trở lên được ghi vào giấy phép kinh doanh.

Như vậy, 2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người có được không sẽ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thành lập để có thể xác định chính xác thông tin và số lượng người đại diện theo pháp luật trong nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý rằng ngoài những quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật thì bạn cũng nên căn cứ vào quy định cụ thể trong điều lệ công ty của bạn quy định như thế nào về người đại diện theo pháp luật để có thể xác định câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi 2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh 2 người, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người có được phép và hợp pháp hay không bở đôi khi điều lệ công ty sẽ có những quy định khác với quy định mà pháp luật đưa ra. 


3.Những câu hỏi thường gặp về giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người 

2 người cùng đứng tên đăng ký kinh doanh có được không?

Theo quy định của pháp luật thì  giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người hoàn toàn là việc được pháp luật cho phép, tuy nhiên phải phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có được  đăng ký kinh doanh 2 người không?

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân không được cho phép có tên hai người trong giấy phép kinh doanh bởi vì doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu. Theo đó, các loại hình doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh 2 người bao gồm:  công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.

Công ty Luật ACC có tư vấn về các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh 2 người, giấy phép kinh doanh đứng tên 2 người hay không?

Là đơn vị hàng đầu trong tư vấn pháp luật, Công ty luật ACC luôn giải đáp các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh, bao gồm cả việc tư vấn đăng ký kinh doanh 2 người.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận