Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống

Hiện nay, việc thực hiện mời thầu sao cho đúng quy định pháp luật là một điều luôn được các công ty, doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Các chủ thể cần có sự cập nhật quy định mới để lập hồ sơ mời thầu phù hợp. Vậy, mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT là như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được giải đáp thắc mắc và biết thêm thông tin chi tiết về mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT.

Ho So Moi Thau

1.Phạm vi điều chỉnh của thông tư 04/2017/TT-BKHĐT.

Trước khi tìm hiểu về mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, chủ thể cần nắm được phạm vi điều chỉnh của thông tư này.

Cụ thể, thông tư này quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là "lựa chọn nhà thầu qua mạng") đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư này không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2.Các mẫu hồ sơ mời thầu.

Các mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT cụ thể được quy định như sau:

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Tìm hiểu cụ thể về gói thầu này tại bài viết Mẫu mời thầu xây lắp quy mô nhỏ.

Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Xem thêm chi tiết tại bài viết về Các mẫu hồ sơ mời thầu.

3.Quy định về định dạng, dung lượng của tệp tin (file) đính kèm lên Hệ thống khi mời thầu.

Khi tìm hiểu về mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, chủ thể cũng cần nắm được về định dạng, dung lượng của tệp tin (file) đính kèm lên Hệ thống khi mời thầu. Cụ thể:

File do bên mời thầu, nhà thầu đăng tải lên Hệ thống phải bảo đảm:

a) Có định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh; phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Trường hợp các file có dung lượng lớn thì cần tải lên Hệ thống dưới dạng file nén định dạng *.zip, *.rar;
b) Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.
Trường hợp file đính kèm trong E-HSDT không được lập theo định dạng quy định trên dẫn đến bên mời thầu không thể mở và đọc thì file này không được xem xét, đánh giá.

4.Quy trình lựa chọn nhà cầu, gói thầu trong một số trường hợp cụ thể.

Trong quá trình tìm hiểu về mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, việc nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cãnh tranh theo quy trình thông thường là điều cần thiết. Cụ thể quy trình như sau:

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập E-HSMT;
b) Thẩm định và phê duyệt E-HSMT.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT;
b) Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;
c) Nộp E-HSDT;
d) Mở thầu.
Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu.

Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Tìm hiểu thêm về việc lập hồ sơ mời thầu tại bài viết hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu

5.Các câu hỏi thường gặp.

5.1. Thành phần E-HSMT là gì?

Thành phần E-HSMT bao gồm:

a) E-TBMT;
b) Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;
c) Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;
d) Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
đ) Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

e) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật;
g) Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;
h) Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
i) Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.
Nội dung của Chương I, Chương VI là các file định dạng PDF và được đăng tải trên Hệ thống để áp dụng thống nhất đối với tất cả gói thầu. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định, phê duyệt hai chương này khi thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

Chương II, Chương III (bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương IV, Chương VII được số hóa dưới dạng các webform trên Hệ thống.

Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương V, Chương VIII là các file theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng file ảnh, file nén hoặc định dạng khác phù hợp với gói thầu, được bên mời thầu đính kèm và đăng tải lên Hệ thống.

5.2. Thành phần E-HSMT là như thế nào?

Thành phần E-HSMT, gồm:

a) Chương I - Yêu cầu nộp báo giá;
b) Chương II - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;
c) Chương III - Biểu mẫu hợp đồng.
Chương I áp dụng thống nhất đối với từng loại gói thầu (mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn), được cố định theo định dạng file PDF và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư không cần phê duyệt nội dung chương này khi phê duyệt E-HSMT.

Chương II gồm các biểu mẫu mời thầu, dự thầu được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.

Chương III là các file theo định dạng MS Word được bên mời thầu đính kèm lên Hệ thống.

Những vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 04/2017/TT-BKHĐT cũng như các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Công ty luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tư vấn chi tiết.

 

 

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1138 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo