Làm Sao Chuẩn Bị Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ Theo Pháp Luật Theo Đúng Quy Định Pháp Luật Hiện Hành? (Cập nhật 2024)

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mở rộng hay thu hẹp quy mô Công ty/ Doanh nghiệp? Một điều chắc chắn sẽ xảy ra “Vốn điều lệ” của Doanh nghiệp bạn sẽ thay đổi. Trong trường hợp này pháp luật quy định rằng Bạn phải thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty. Hãy để ACC cung cấp cho Bạn những kiến thức pháp lý cần thiết cho việc chuẩn bị các thủ tục này nhé!

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành 2019
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành 2019

1. KHÁI NIỆM THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ THEO PHÁP LUẬT

Là việc Doanh nghiệp thực hiện tăng hay giảm vốn điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
 • Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
  • a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
  • c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

3. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

3.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 •  Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty);
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư; 

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

3.2. Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần; 
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

3.3.  Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

4. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

 • Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP phải có các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.
 • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

5. CÁCH THỨC NỘP GIẤY THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình; hoặc 
 • Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn )

6. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn )

7. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Thời gian giải quyết yêu cầu ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đúng và đủ Hồ sơ theo theo quy định của pháp luật. Trong trường Hợp hồ sơ thiếu, sai sót cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp để tiến hành việc thay đổi thông tin cho Doanh nghiệp yêu cầu

8. LỆ PHÍ

 •  Lệ phí: 100.000 VNĐ/lần đối với việc Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).
 • Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

9. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị thủ tục và xin cấp giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, sửa đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh với thời gian nhanh chóng nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ACC sẽ thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

Khách hàng sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất từ ACC nếu gặp khó khăn trong việc chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty Quản lý quỹ.

10. QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Cung cấp các mẫu giấy tờ cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Kiểm tra tính hợp pháp và phù hợp của các giấy tờ như một cách tận tình nhất.
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo quy định tại Mục 3.
 • Nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (381 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo