Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là loại văn bản dùng để công bố một cách chính thức về người được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc. Tài liệu này thường được sử dụng để thông báo cho tất cả nhân viên của công ty. Bài viết này sẽ cung cấp các ví dụ về bổ nhiệm hiệu phó mới nhất năm 2023 để các bạn dễ viết hơn.

Viết câu văn như thế nào cho đúng | Viện Phát triển Giáo dục Khai phóng Libero

1.Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc mới nhất 2023

Dưới đây là các mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phổ biến áp dụng cho công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn... Mời các bạn tham khảo các mẫu và có thể sửa đổi một số nội dung theo điều kiện, quy định của công ty.

 

VIỆC KINH DOANH …………….

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày tháng năm …

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Về việc bổ nhiệm phó giám đốc)

CỔ PHẦN ………………………….

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Phù hợp với Điều lệ Công ty;

- Xem xét trình độ tay nghề của Mr/Madam. PHÁN QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:……………………

Số CMND: …………………………………………………….
Nơi cấp:……………………Ngày cấp:……………………

Địa chỉ thường trú: .………………………………………………………

Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty: ……………………………………………………

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Giám đốc:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty.
- Quản lý, giám sát hoạt động các dịch vụ của công ty.
- Quản lý các dự án, chương trình mới.
- Thay mặt Giám đốc tại các cuộc họp và sự kiện. - Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chính sách và thủ tục của công ty.
- Hỗ trợ giám đốc trong các công việc quản lý khác.
- Ông/Bà: ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo đúng quy định.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

chủ tịch hội đồng

2. Thẩm quyền bổ nhiệm Phó Giám đốc

Quyền bổ nhiệm phó giám đốc do hội đồng quản trị hoặc cá nhân giám đốc quyết định
Quyền bổ nhiệm phó giám đốc là do hội đồng quản trị hoặc cá nhân giám đốc quyết định (Ảnh minh họa)
Quyền bổ nhiệm phó giám đốc thường được điều chỉnh bởi Đạo luật công ty 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Quyền bổ nhiệm phó giám đốc do hội đồng quản trị hoặc cá nhân giám đốc quyết định. Trường hợp cá nhân Giám đốc quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thì phải báo cáo Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về quyết định bổ nhiệm.
Cụ thể, quy trình bổ nhiệm trợ lý giám đốc tại Việt Nam thường trải qua các bước như sau:

- Đề cử: Giám đốc hoặc hội đồng quản trị đề xuất danh sách ứng cử chức danh phó giám đốc. - Sàng lọc và Phỏng vấn: Các ứng viên sẽ tham gia quá trình sàng lọc và phỏng vấn để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của họ.
- Bổ nhiệm: Kết thúc đánh giá, Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu trong danh sách ứng viên hoặc người được đánh giá cao nhất.
Tuy nhiên, quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy theo quy định của từng tổ chức, công ty, ngành nghề.

3. Chức năng, quyền hạn của Phó Giám đốc


Phó Giám đốc có vai trò giúp Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành các mặt hoạt động. Nhiệm vụ và quyền hạn của trợ lý giám đốc có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và ngành. Một số nhiệm vụ, quyền hạn chung của Phó Giám đốc có thể kể đến như:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của tổ chức, đảm bảo các hoạt động của công ty được thực hiện có hiệu lực và hiệu quả.
- Trực tiếp quản lý một số phòng ban hoặc dự án cụ thể của công ty, thực hiện các công việc do Giám đốc giao đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Đóng vai trò quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.
- Thực hiện các chính sách, quy định do giám đốc hoặc hội đồng quản trị công ty đề ra. - Tham gia hoạch định chiến lược và phát triển kinh doanh. Đại diện cho công ty trong các cuộc gặp gỡ với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là công cụ hữu ích để đảm bảo quy trình bổ nhiệm được diễn ra chuyên nghiệp và công bằng. Sử dụng các mô hình quyết định sẽ giúp các nhà quản lý tối ưu hóa quy trình và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lựa chọn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo