công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên 2020

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên 2020

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả; hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra; nhiều doanh nghiệp không còn …

Đọc bài viết

Thủ Tục Phá Sản Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. bài …

Đọc bài viết

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục mà công ty phải thực hiện khi có sự thay đổi về tên của …

Đọc bài viết

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Tnhh Hai Thành Viên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Theo quy định của pháp luật hiện hành cụ thể tại Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp có sự thay đổi nội dung …

Đọc bài viết

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty Tnhh Hai Thành Viên

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH Hai Thành Viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phép thành lập với số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa 50 thành viên. Trong quá trình hoạt …

Đọc bài viết

Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên.

Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều hơn nhưng không quá 50 cá nhân hoặc hai hay nhiều tổ chức làm …

Đọc bài viết